Menu
   Telenet forum

Inna pisownia tytułu: Tele.net.forum.

Miesięcznik, ukazywał się w latach 2001 - 2003.

Pierwszy numer: 01/2001, luty 2001.

Ostatni numer: 7-8/2003 (29-30), lipiec-sierpień 2003.

Podtytuł zmieniał się:
nry 01/2001 - 01/2002: Informatyka·Telekomunikacja·Sieci
nry 02/2002 - 09/2002: Oprogramowanie·Telekomunikacja·Sieci
nry 10/2002 - 7-8/2003: sieci_telekomunikacja_oprogramowanie

Wydawca: Lupus.

Był następcą miesięczników NETforum i TELECOM forum.

Od numeru 08/2001 z września 2001 r. w skład Telenet forum wchodził Biuletyn PTI redagowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Przykładowa okładka


Nr 03/2001, kwiecień 2001