Menu
   NETforum

Czasopismo ukazywało się w latach 1992 - 2001.

Nr 1 (1992) i nr 2 (1993) ukazały się jako dodatki do PCKuriera współspięte z czasopismem głównym.

Od nru 2(3) z 01.04.1993 r. czasopismo ukazywało się jako dodatek do PCKuriera w postaci luźnej wkładki.

Dwa pierwsze numery z 1994 r. nadal były dodatkami do PCkuriera, ale nie były wkładkami: prenumeratorzy dostali je za darmo, natomiast inni czytelnicy mogli kupić je oddzielnie.

Od numeru 3(9) z maja 1994 r. czasopismo ukazywało się jako samodzielne wydawnictwo.

Ostatni numer: nr 1 (66) z 2001 r.

Kontynuacją czasopism NETforum i TELECOM forum był miesięcznik Telenet forum, ukazujący się od lutego 2001 r.

Wydawca: Lupus.

Przykładowe okładki


Nr 5/1999 (47)
maj 1999

Nr 1/2000 (55)
styczeń 2000

Nr 5/2000 (59)
maj 2000

Cytat ze wstępniaka pożegnalnego z numeru 1/2001 NETforum

Tytul wstępniaka: Konwergencja.
Autor: Tadeusz Rogowski, redaktor naczelny NETforum.

Fragment:

Rozpocznę mało oryginalnie.
Mam dla Państwa dwie wiadomości: dobrą i złą. Najpierw zła. Od przyszłego miesiąca przestanie się ukazywać miesięcznik NETforum, który był obecny na naszym rynku od blisko dziesięciu lat, początkowo jako wkładka PCkuriera (od grudnia 1992 roku), później (od połowy 1994 roku) jako samodzielny dwumiesięcznik.
Od 1 stycznia 1998 r. po jego połączeniu z Unixforum, do chwili obecnej ukazywał się jako miesięcznik, obejmujący szeroko rozumianą tematykę systemów operacyjnych, sieci i aplikacji.
A teraz dobra wiadomość.
Od lutego 2001 będzie wydawany miesięcznik Tele.net.forum, który połączy dotychczasowe obszary tematyczne NETforum i TELECOM forum, a także wzbogaci ich treści.