Menu
   WWW

Miesięcznik.

Ukazywał się w latach 1997-2003.

Pierwszy numer: Nr 5/97 (1), maj 1997.

Ostatni numer: Nr 9/03 (77), wrzesień 2003.

 

 

 

Info

Wydawca:
od nru pierwszego do nru 2/98 - ZPR Express Sp. z o.o., 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 13/15
od nru 3/98 do nru 2/01 (46) - Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA, adres jw
od nru 3/01 (47) do nru 12/01 (56) - ZPR Express Sp. z o.o., adres jw
od nru 1/02 (57) do ostatniego - MURATOR sp. z o.o., 00-570 Warszawa, al. Wyzwolenia 14.

Adres redakcji:
od nru pierwszego do nru 04/99 - 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 35/37,
od nru 05/99 do nru 11/01(55) - 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 13/15,
od nru 12/01(56) do ostatniego - 03-812 Warszawa, ul. Kamionkowska 45.

Adres serwisu redakcyjnego: http://www-mag.com.pl.

ISSN: 1428-2879.

Indeks: 338591.

Redaktor naczelny:
od nru pierwszego do nru 12 z 1997 - Tomasz Grochowski
od nru 1 z 1998 do nru 10 z 2000 - Marek Jaślan
od nru 11 z 2000 do nru 2 z 2001 - Piotr Czarniecki
nr 3 z 2001 - p.o. red. nacz. Marek Rostocki
od nru 4 z 2001 do nru 1 z 2002 - Paweł Wimmer
nr 2 i 3 z 2002 - dyrektor wydawniczy "WWW": Renata Krzewska
od nru 4 z 2002 do ostatniego - Mariusz Sawicki
 

T. Grochowski
z nru 11/1997

Marek Jaślan
z nru 5/2000

Piotr Czarniecki
z nru 1/2001

Marek Rostocki
z nru 3/2001

Paweł Wimmer
z nru 4/2001

Mariusz Sawicki
z nru 1/2003

Wycinek z serwisu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy:Okładki

1997


Nr 5/97 (1)
maj 1997

Nr 6/97 (2)
czerwiec 1997

Nr 7/97 (3)
lipiec 1997

Nr 8/97 (4)
sierpień 1997
 

Nr 9/97 (5)
wrzesień 1997

Nr 10/97 (6)
październik 1997

Nr 11/97 (7)
listopad 1997

Nr 12/97 (8)
grudzień 1997
 

1998


Nr 9 (1/98)
styczeń 1998

Nr 10 (2/98)
luty 1998

Nr 11 (3/98)
marzec 1998

Nr 12 (4/98)
kwiecień 1998

Nr 13 (5/98)
maj 1998

Nr 14 (6/98)
czerwiec 1998
 

Nr 7/98 (15)
lipiec 1998

Nr 8/98 (16)
sierpień 1998

Nr 9/98 (17)
wrzesień 1998

Nr 10/98 (18)
paźdz. 1998

Nr 11/98 (19)
listopad 1998

Nr 12/98 (20)
grudzień 1998
 

1999


Nr 01/99 (21)
styczeń 1999

Nr 02/98 (22)
luty 1999

Nr 03/98 (23)
marzec 1999

Nr 04/98 (24)
kwiecień 1999

Nr 05/98 (25)
maj 1999

Nr 06/98 (26)
czerwiec 1999
 

Nr 07/98 (27)
lipiec 1999

Nr 08/98 (28)
sierpień 1999

Nr 09/98 (29)
wrzesień 1999

Nr 10/98 (30)
paźdz. 1999

Nr 11/98 (31)
listopad 1999

Nr 12/98 (32)
grudzień 1999
 

2000


Nr 01/2000 (33)
styczeń 2000

Nr 02/2000 (34)
luty 2000

Nr 03/2000 (35)
marzec 2000

Nr 04/00 (36)
kwiecień 2000
 

Nr 05/00 (37)
maj 2000

Nr 06/00 (38)
czerwiec 2000

Nr 07/00 (39)
lipiec 2000

Nr 08/00 (40)
sierpień 2000
 

Nr 09/00 (41)
wrzesień 2000

Nr 10/00 (42)
paźdz. 2000

Nr 11/00 (43)
listopad 2000

Nr 12/00 (44)
grudzień 2000
 

2001


Nr 01/01 (45)
styczeń 2001

Nr 02/01 (46)
luty 2001

Nr 03/01 (47)
marzec 2001

Nr 04/01 (48)
kwiecień 2001
 

Nr 05/01 (49)
maj 2001

Nr 06/01 (50)
czerwiec 2001

Nr 07/01 (51)
lipiec 2001

Nr 08/01 (52)
sierpień 2001
 

Nr 09/01 (53)
wrzesień 2001

Nr 10/01 (54)
paźdz. 2001

Nr 11/01 (55)
listopad 2001

Nr 12/01 (56)
grudzień 2001
 

2002


Nr 1/02 (57)
styczeń 2002

Nr 2/02 (58)
luty 2002

Nr 3/02 (59)
marzec 2002

Nr 4/02 (60)
kwiecień 2002
 
Brak
okładki
Nr 5/02 (61)
maj 2002
Brak
okładki
Nr 6/02 (62)
czerwiec 2002
Brak
okładki
Nr 7/02 (63)
lipiec 2002
Brak
okładki
Nr 8/02 (64)
sierpień 2002
 
Brak
okładki
Nr 9/02 (65)
wrzesień 2002
Brak
okładki
Nr 10/02 (66)
paźdz. 2002

Nr 11/02 (67)
listopad 2002

Nr 12/02 (68)
grudzień 2002
 

2003


Nr 1/03 (69)
styczeń 2003
Brak
okładki
Nr 2/03 (70)
luty 2003
Brak
okładki
Nr 3/03 (71)
marzec 2003
Brak
okładki
Nr 4/03 (72)
kwiecień 2003
 

Nr 5/03 (73)
maj 2003
Brak
okładki
Nr 6/03 (74)
czerwiec 2003

Nr 7/03 (75)
lipiec 2003

Nr 8/03 (76)
sierpień 2003
Brak
okładki
Nr 9/03 (77)
wrzesień 2003

Wkładki z lat 1998 - 2000

Od numeru 6/98 do 02/2000 w skład miesięcznika wchodziła wkładka współspięta z czasopismem głównym, ale odrębnie paginowana liczbami rzymskimi od I do XVI, za wyjątkiem wkładki do numeru 06/99, która liczyła 20 stron (strony od I do XX). Strony wkładki miały taką samą wysokość jak strony czasopisma głównego, ale były o ok. 1 cm węższe. W tabelce jest spis tytułów wkładek.

Do nruTytuł
14 (6/98)Internetowe ABC
7/98 (15)Internetowe ABC
8/98 (16)Internetowe ABC
9/98 (17)Internetowe ABC
10/98 (18)Internetowe ABC
11/98 (19)Internetowe ABC
12/98 (20)Internetowe ABC
01/99 (21)Internetowe ABC
02/99 (22)Internetowe ABC
03/99 (23)Internetowe ABC
04/99 (24)Internetowe ABC
05/99 (25)O modemach prawie wszystko
06/99 (26)Internet w walizce, strony I - XII
Internetowe ABC, strony XIII - XX
07/99 (27)Internetowe ABC
08/99 (28)Katalog stron WWW, których adresy warto mieć pod ręką
09/99 (29)Skaner dla internauty
10/99 (30)Katalog stron WWW, których adresy warto mieć pod ręką
11/99 (31)Monitory
12/99 (32)Komputer z pudełka
01/2000 (33)Internet w firmie, firma w Internecie
02/2000 (34)Katalog stron WWW, których adresy warto mieć pod ręką


Przykładowe okładki wkładek
 

do nru 14 (6/98)

do nru 08/99 (28)

do nru 11/99 (31)

Dodatki - zeszyciki z lat 2002 - 2003

W latach 2002 - 2003 do niektórych numerów dołączane były dodatki - zeszyciki o wymiarach
ok. 15 x 21 cm. Spis zeszycików jest w poniższej tabelce.

Do nruTytułIlość stron
9/2002Providerzy Internetu48
10/2002Webdesign80
11/2002Co, gdzie, za ile możesz kupić w Internecie64
12/2002Gdzie kupić dobry komputer32
2/2003Oprogramowanie32
4/2003Edukacja32
6/2003Super gadżety!32
9/2003Providerzy Internetu32


Przykładowa okładka dodatku z nru 11/2002Ta okładka ma nietypowy układ poziomy,
ale pozostałe strony tego dodatku mają standardowy układ pionowy