Menu
   Wideo i komputer

Wydawca: CAN - Andrzej Cedro.

Redakcja mieściła się w Kielcach.

Redaktor naczelny:
- nry 01 - 03/04: Adam Bakalarz
- nry 05/06 - 11/2002: Andrzej Cedro, p.o.
- nry 12/2002 - 01/2003: Andrzej Cedro.

Pierwszy numer: nr 01, listopad 2000.

Ostatni numer: nr 01/2003 (14), styczeń 2003.

Internet Archive: archiwalne strony serwisu.

Cytat ze wstępniaka z numeru 01, listopad 2000:
   Czasopismo ma charakter specjalistyczny i poświęcone będzie szeroko
   pojętej tematyce montażu nieliniowego oraz cyfrowej obróbce obrazu
   i dźwięku.

Spis numerów
Nr 01, listopad 2000
Nr 02, grudzień 2000
Nr 01/02, styczeń/luty 20001
Nr 03/04, marzec/kwiecień 2001
Nr 05/06, lipiec/sierpień 2001
Nr 07, wrzesień 2001
Nr 08, październik 2001
Nr 09, listopad 2001
Nr 10/01, gru. 2001/stycz. 2002
Nr 11/2002, wrzesień 2002
Nr 12/2002, październik 2002
Nr 13/2002,listopad 2002
Nr 01/2003 (14), styczeń 2003
 
 
Przykładowe okładki


Nr 01, listopad 2000

Nr 02, grudzień 2000


Nr 05/06, lipiec/sierpień 2001

Nr 08, październik 2001

Nr 09, listopad 2001