Menu
   Tajemnice Atari

Czasopismo ukazywało się w latach 1991-1993.

Pierwszy numer: bez numeru (domyślnie nr 1) z 1991 r.

Ostatni numer: nr 6-7(26-27)/93.

Tajemnice Atari - nieoficjalne elektroniczne archiwum:

- serwis: http://tajemnice.atari8.info/

- mirror: http://www.krap.pl/mirrorz/atari/horror.mirage.com.pl/pixel/

Skany: RetroReaders.

Okładki

1991


[1/91]

2/91

3/91

4/91
 

5/91

6/91

7/91

8/91
 

1992


1(9)/92

2(10)/92

3(11)/92

4(12)/92

5(13)/92
 

6-7(14-15)/92

8(16)/92

9(17)/92

10(18)/92

11-12(19-20)/92

1993


1-2(21-22)/93

3(23)/93

4(24)/93

5(25)/93

6-7(26-27)/93