Menu
   ¦wiat Gier Komputerowych

Niniejsza strona katalogowa dzieli się na następujace sekcje:
--> Info
--> Logo ¦GK
--> Różne wersje numerów i płyty
--> Dodatek Konsola
--> Arena Online
--> Plakaty
--> Techtoorki, ksi±żeczki i inne gadżety
--> Okładki.

Info

Numer zerowy ukazał się w 1992 r. jako wkładka wrzutka reklamowa do Amigowca.
Numer pierwszy: Nr 1, styczeń 1993 r.
Ostatni numer: nr 7/8 ukazał się w lipcu 2003 r.

Skany --> RetroReaders.
Skany numerów, okładki płyt, obrazy płyt, zripowane menu z płyt, etykiety pudełkowe, koperty
--> Biblioteka Shoonaya.

Wydawca:
numery 1/93 - 2/96: PWH ALFIN sp. z o.o., 85-017 Bydgoszcz, ul ¦więtojańska 2/7,
numery 3-4/96 - 12/98: IMAGO sp. z o.o., 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12A,
numery 1/99 - 7-8/03: Egmont Polska sp. z o.o., Warszawa.

Redaktor naczelny:
numery 1/93 - 3-4/93: Mirosław Domosud,
numery 5-6/93 - 7-8/03: Piotr Pieńkowski.

Adres redakcji:
numery 1/93 - 2/96: 85-017 Bydgoszcz, ul ¦więtojańska 2/7,
numery 3-4/96 - 7-8/03: 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12A.

Serwis redakcyjny: http://sgk.com.pl/, uruchomiony 14.08.1997 r.
Zobacz --> komunikat z numeru 9/97 o uruchomieniu serwisu.

Artykuły o historii ¦GK:
Robocza strona erda --> Artykuły opublikowane w ¦wiecie Gier Komputerowych,
C64 Power --> Piotr Pieńkowski: Pocz±tek Prasy Komputerowej w Polsce - kontynuacja,
Wci¶nij EMTER --> Marcin Traczyk: Historia ¦GK,
Wikipedia --> ¦wiat Gier Komputerowych.

Oprawa:
numery 1/1993 - 9/2000 = spięte zszywkami,
numery 10/2000 - 7-8/2003 = oprawa klejona.

Ilo¶ć stron (z okładkami):
numer 0/1992 = 8 stron,
numery 1/93 - 12/1994 = 68 stron,
numery 1/1995 - 9/1995 = 80 stron,
numery 10/1995 - 2/1996 = 84 strony,
numery 3-4/1996 - 1/1997 = 100 stron,
numer 2/1997 = 116 stron,
numery 3/1997 - 8/1999 = 100 stron,
numery 9/1999 - 9/2000 = 116 stron,
numery 10/2000 - 8/2001 - 148 stron,
numery 9/2001 - 5/2002 = 132 strony,
numery 6/2002 - 12/2002 = 124 strony,
numery 1/2003 - 3/2003 = 116 stron,
numery 4/2003 - 6/2003 = 100 stron,
numer 7-8/2003 = 124 strony.

Redaktor naczelny Piotr Pieńkowski


z nru 4/94

z nru 4/95

z nru 2/97

z nru 7/98

z nru 6/99


z nru 11/00

z nru 12/01

z nru 6/02

z nru 9/02

z nru 7-8/03

Logo ¦GKW numerze 2/2003 w ramach artykułu zatytułowanego "10 lat starych, dobrych czasów czyli kronika ¦wiata Gier Komputerowych", opublikowana została notka o historii logo ¦GK zatytułowana "Ekstremalne logowanie".Zobacz --> notkę historyczn± o logo ¦GK.


Niżej i obok przedstawione s± w kolejno¶ci chronologicznej loga okładkowe ¦GK.
Numery 1/93 - 7/96
cała szeroko¶ć okładki:Numery 9/96 - 1/99
2/3 szeroko¶ci okładki,
globusik zmieniony od numeru 8/96:

Numery 2/99 - 10/2001
2/3 szeroko¶ci okładki:Numery 2/99 - 9/2000 wersja CD,
2/3 szeroko¶ci okładki:Numery 11/2001 - 3/2003
cała szeroko¶ć okładki:Numery 4/2003 - 7-8/2003
cała szeroko¶ć okładki:


Różne wersje numerów i płyty

Od numeru 1/1993 do numeru 1/99 czasopismo ukazywało się w jednej wersji - bez płyty.
ISSN 1230-8773, indeks 320358.

Od numeru 2/99 do numeru 9/00 ukazywały się dwie wersje: wersja bez płyty i wersja z 1 płyt± CD.
Wersja bez płyty: ISSN 1230-8773, indeks 320358, wersja z płyt±: ISSN 1427-2164, indeks 352098.

Od numeru 10/2000 do 3/2003 ukazywała się jedna wersja z płytami CD:
numery 10, 11 i 12 z 2000 r. ukazały się z 1 płyt± CD, następne numery ukazały się z 2 płytami CD za wyj±tkiem numeru 1/02, który ukazał się z 3 płytami CD. ISSN 1230-8773, indeks 320358.
Od numeru 10/00 do numeru 10/01 płyty umieszczane były w pudełkach, potem w kopertach foliowych, od numeru 12/02 w kopertach kartonowych..

Od numeru 4/2003 do 7-8/2003 ukazywała się jedna wersja bez płyty, ISSN 1230-8773, indeks 320358.

Niżej s± przykładowe winiety dwóch wersji numeru 1/00:
Przykładowe etykiety pudełkowe z numeru 6/01


przód, strona zewnętrzna

przód, strona wewnętrzna

tył

Przykładowe okładki płyt i menu płyty z numeru 6/01


płyta z demami, patchami itp.

płyta z gr±

menu płyty z demami, patchami itp.

Kartonowa składana koperta na płyty z numeru 2/03


strony zewnętrzne koperty
 

strony wewnętrzne koperty
w kieszonkach widoczne płyty

Płyty CD z 1996 r.

W 1996 r. ukazały się 2 płyty CD ¦wiata Gier Komputerowych: 1/96 i 2/96, ale nie były zwi±zane z konkretnym numerem - można je było zamówić w redakcji lub kupić w wytypowanych sklepach z oprogramowaniem w cenie 9,60 zł za płytę. Niżej s± strony z reklamami tych płyt (kliknij żeby powiększyć).


¦GK nr 9/96 strona 5

¦GK nr 10/96 strona 5

¦GK nr 12/96 strona 5

Dodatek Konsola

Wkładka "Konsola", nadtytuł: Dodatek specjalny ¦GK, ukazywała się od ¦GK nr 9/96 do 12/97. Dodatek był współspięty centralnie z czasopismem głównym i liczył 8 stron odrębnie paginowanych od 1 do 8, za wyj±tkiem numeru 4/96 (z ¦GK 12/96), który liczył 12 stron. Między ¶rodkowe strony dodatku były jeszcze wpięte plakaty, ale nie należały one do dodatku Konsola. Na okładce czasopisma głównego, od numeru 9/96 do 7/97, dodatek okre¶lany był jako "Dodatek o konsolach - pismo w pi¶mie!". Pierwszy numer Konsoli (ten z ¦GK 9/96) nie był oznaczony swoim własnym numerem na stronie okładkowej, ale na dole poszczególnych stron widnieje napis: Konsola 1/96, numer drugi, z ¦GK 10/96, miał już swój własny numer na stronie okładkowej: 2/96 (na dole stron: Konsola 2/96), podobnie numery 3/96 i 4/96, natomiast od numeru 1/97 numer własny Konsoli był taki sam jak wydania głównego. Dodatek składał się ze strony okładkowej zawierajacej m. in. wstępniaka i spis tre¶ci oraz działów: Nowinki, Zagrywy, Sprzęcicho, Różno¶ci (w niektórych numerach nie było działu Sprzęcicho). Potem dodatek został przekształcony w rubrykę w ramach działu Trybuna. Rubryka zachowała logo (pomniejszone i przekręcone o 90 stopni) dotychczasowego dodatku wraz z nadtytułem: Dodatek specjalny ¦GK, była współpaginowana z czasopismem głównym i zajmowała dwie strony. Ukazywała się od ¦GK nr 1/98 do 10/98.

Fragment wstępniaka z ¦GK nr 9/96:

Dodatkowe strony postanowili¶my zużytkować na cele szlachetne. Połowa poszła na opisy gier, a połowa na... KONSOLĘ. Tak, mamy nareszcie dział po¶więcony grom konsolowym, a wła¶ciwie nie dział, tylko odrębne pismo. Idea jest taka - pismo w pi¶mie, czyli dwa w jednym, czyli jako¶ć gwarantowana.

Fragment wstępniaka z pierwszego dodatku Konsola z ¦GK nr 9/96:

W tym numerze ¦GK otwieramy nowy dział po¶więcony w cało¶ci konsolom do gier. Nosi on tajemnicz± (hmmm...) nazwę KONSOLA i jest wła¶ciwie pismem w pi¶mie. Mam nadzieję, że szamponowa koncepcja DWA W JEDNYM przypadnie Wam do gustu - wszak konsolowcy nareszcie znajd± w ¦GK co¶ dla siebie, za¶ komputerowcy będ± mieli okazję szerszego spojrzenia na ¶wiat gier.

Fragment wstępniaka z ¦GK nr 1/98:

Zniknęła także „Konsola” jako osobny dodatek specjalny, co jednych ucieszy, a innych zmartwi. Pomimo tak radykalnego posunięcia, nie zrezygnowalismy z niej jednak do końca, przobrażaj±c j± w samodzielna rubrykę, równorzędn± z „Filmem” czy „Bez pr±du”.

Fragment wstępniaka do rubryki Konsola z ¦GK nr 1/98:

Wraz ze znacz±cymi zmianami w ¦GK, metamorfozie uległa także stara, dobra KONSOLA. Od tego numeru, miast osobnym dodatkiem specjalnym, stanie się ona niezależn± i stał± rubryk±, w której będziesz mógł się dowiedzieć, co słychać w konsolowym ¶wiatku i jakie gry s± tu obecnie na topie. Naturalnie z racji objęto¶ci tej rubryki, będziemy tu zamieszczać same konkrety - super ważne wie¶ci oraz notki recenzuj±ce absolutne hity.

Fragment wstępniaka z ¦GK nr 11/98:

Poczynaj±c od tego numeru, zawieszamy na czas nieokre¶lony działalno¶ć "Konsoli" i prawdę mówi±c, wszystko wskazuje na to, że będzie to stan stały. Główn± nasz± intencj± w tworzeniu tej rubryki była szeroko rozumiana promocja tego rodzaju rozrywki i kiedy rynek ten już się ustabilizował, a na naszym rynku pojawiło się kilka specjalistycznych pism, nasz± misję uważamy za skończon±. Mówi±c wprost, wracamy do naszych ukochanych gier komputerowych i wła¶nie na nie przeznaczamy wygospodarowane w ten sposób miejsce.


Winieta z ¦GK nr 9/96, widoczny napis "DODATEK O KONSOLACH - pismo w pi¶mie!":


Przykładowe strony dodatku i rubryki:
 

dodatek Konsola nr 1/96
z ¦GK nr 9/96

dodatek Konsola nr 12/97
z ¦GK nr 12/97

rubryka Konsola
z ¦GK nr 1/98

Arena Online

Arena Online wystartowała w numerze 12/2001 jako dział po¶więcony grom internetowym. Od numeru 12/02 Arena Online została powiększona i nadano jej charakter "pisma w pi¶mie", otrzymała nowe logo, dodano podtytuł "magazyn internetowych graczy" umieszczony na dole strony okładkowej AO, strony AO były nadal współpaginowane z czasopismem głównym, ale czcionka zastosowana do numerowania stron znacznie różniła się od pozostałych stron, strona okładkowa była stron± nieparzyst± czasopisma (przedtem - parzyst±), pocz±tkowo strony zreorganizowanej AO były węższe od pozostałych stron czasopisma o ok. 1 cm (potem z tego zrezygnowano). Ukazywała się aż do ostatniego numeru ¦GK.

Fragment wstępniaka z ¦GK nr 12/2001:

Miesi±c temu obiecałem, że w następnych numerach będzie jeszcze sporo niespodzianek. W tym wydaniu ¦GK, dotrzymuj±c słowa, mam przyjemno¶ć zapowiedzieć jedn± z nich - premierę nowego działu (a wła¶ciwie megadziału) zatytułowanego „Arena Online”. Jak łatwo się domy¶lić, będziemy tutaj poruszać tematy zwi±zane z grami sieciowymi. Przygotowywali¶my się do tego posunięcia przez blisko pół roku i prawdę mówi±c mieli¶my wystartować już w poprzednim numerze, ale nie byli¶my jeszcze do końca gotowi, a nie chcieli¶my robić byle czego, byle być pierwszym. Teraz w każdym razie poddaję pod Wasz± ocenę nasze wysiłki. I oczywi¶cie gor±co namawiam do oceny działu i co ważniejsze, podzielenia się z nami swoimi uwagami. To dla nas bardzo ważne, bowiem chceliby¶my, aby „Arena Online” możliwie jak najlepiej spełniała Wasze oczekiwania.

Fragment wstępniaka z ¦GK nr 12/02:

Po trzecie, zachęceni Waszymi pochwałami na temat naszej „Areny Online”, zdecydowali¶my się powiększyć ten dział i nadać mu charakter oddzielnego pisma. Nie powinno to zreszt± nikogo zaskakiwać, bowiem od dawna wiadomo, że nie tylko popieramy idę e-sportu, ale w dodatku sami chętnie oddajemy się grom multiplayerowym.

Przykładowe strony tytułowe Areny Online:
 

z ¦GK nr 12/01

z ¦GK nr 12/02

z ¦GK nr 7-8/03

Plakaty

Plakaty z lat 1993 - 2000

Plakaty zamieszczane w ¦GK w latach 1993 - 2000 były współspięte centralnie z czasopismem głównym, więc łatwo można je było wyj±ć po odgięciu zszywek i w obiegu wtórnym numery ¦GK często spotykane s± bez plakatów. Plakat zajmował dwie strony czasopisma. Pocz±tkowo plakaty były zamieszczane nieregularnie, ale już w pierwszym numerze tzn. 1/93 zamieszczony został Kalendarz 1993 - ¶rodkowe strony numeru: styczeń - czerwiec, odwrót: lipiec - grudzień. Kolejny plakat zatytułowany ¦wiat Gier Komputerowych, zamieszczony został w numerze 5-6/93, na jego odwrocie był cennik sklepu ¦GK. W numerze 7-8/93 nie było plakatu, dwie ¶rodkowe strony numeru zajmował artykuł ze spisem gier zatytułowny "W co grać na A1200?", a na jego odwrocie był cennik sklepu ¦GK. Od numeru 9-10/93 do 12/95 dwie ¶rodkowe strony numeru zajmował plakat, a na jego odwrocie był cennik sklepu ¦GK. Numer 12/95 był ostatnim numerem, w którym ukazał się cennik sklepu ¦GK. W numerze 1/96 plakat nie ukazał się, natomiast od numeru 2/96 do numeru 9/00 ukazywały się 2 plakaty, jeden na odwrocie drugiego, za wyj±tkiem numerów 2, 3 i 4 z 1999 r., w których plakaty nie ukazały się. Do czasu ukazania się pierwszego numeru dodatku Konsola plakaty (i cennik sklepu) były domy¶lnie współpaginowane z czasopismem głównym. W okresie ukazywania się dodatku Konsola, tzn. od numeru 9/96 do numeru 12/97, plakaty nie były współpaginowane, czyli były stronami bez numerów, wpiętymi między ¶rodkowe strony dodatku Konsola. W numerze 1/98 plakaty także nie były współpaginowane, natomiast od numeru 2/98 plakaty były ponownie domy¶lnie współpaginowane. Ostatnie współspięte plakaty ukazały się w numerze 9/00, od numeru 10/00 ¦GK zacz±ł ukazywać się w oprawie klejonej bez plakatów.
Zobacz --> Spis plakatów 1993-2000.

Przykładowe plakaty:


z ¦GK nr 6/95

z ¦GK nr 10/98

z ¦GK nr 7/00

Plakaty z 2003 r.

W roku 2003 do numerów 1/03 i 2/03 zostały dodane złożone megaplakaty jako luĽne dodatki-wrzutki, okre¶lane również jako super-plakaty lub plakaty giganty. Każda z tych wrzutek składała się z dwóch plakatów, z których jeden umieszczony był na odwrocie drugiego. Wrzutka do numeru 1/02 zawierała na jednej stronie plakat z górn± czę¶ć Lary Croft, na drugiej Kalendarz 2003, natomiast wrzutka do numeru 2/03 zawierała na jednej stronie plakat z doln± czę¶ci± Lary, a na odwrocie - plakat Władca Pier¶cieni. Okre¶lenia megaplakat, super-plakat lub plakat gigant uzasadnione były wymiarami plakatu. Plakatów z numeru 1/03 nie miałem w ręku (znam je tylko z opisu we wstępniaku do numeru 1/03), ale przypuszczam, że były tej samej wielko¶ci co plakaty z numeru 2/03, czyli 61 x 86 cm. Plakaty po złożeniu zajmuj± jedn± ósm± powierzchni całego plakatu, ale taki złożony plakat o wymiarach 21,5 x 30,5 cm jest większy od wymiarów czasopisma i nie mie¶ci się w oknie domowego skanera A4. Niżej jest fragment wstępniaka z numeru 1/2003.
Niżej i obok s± zdjęcia plakatów
z numeru 2/2003Techtoorki, ksi±żeczki i inne gadżety

<---- Obok - fragment spisu zatytułowanego "Gadżetomania" z artykułu "10 lat starych, dobrych czasów czyli kronika ¦wiata Gier Komputerowych" opublikowanego w ¦GK nr 2/03 (w pozycji drugiej od góry zamiast 4/99 powinno być 12/99).
Niżej jest opis pierwszej techtoorki z numeru 11/99
(kliknij żeby powiększyć):

Niżej widoczne s± dwie strony techtoorki z numeru 2/00, wymiary 7,5x15 cm (kliknij żeby powiększyć):
po lewej przód - Flanker 2.0,
po prawej tył - Unreal Tournament:

Przykładowe dodatki specjalne
(zeszyty nazywane przez redakcję ksi±żeczkami)


do numeru 1/00
32 strony, 19,5x26,5 cm

do numeru 5/00
36 stron, 14,5x20 cm

do numeru 11/00
32 strony, 14x19 cm

Techtoorkowy Niezbędnik Gracza<---- Obok - Techtoorkowy Niezbędnik Gracza, który był dodatkiem do numeru 2/03 (kliknij żeby powiększyć). Niżej jest fragment wstępniaka z numeru 2/03:

Do tego jest jeszcze megaplakat z "Władcy Pier¶cieni" i... Techtoorkowy Niezbędnik Gracza, zestaw absolutnie odjazdowy. Sposób jego użytkowania jest prosty i - gwarantujemy - skuteczny. Kiedy przetniecie zał±czony do numeru kartonik we wskazanych miejscach, otrzymacie trzy gadżety. Zakładka na klwiaturę odstraszać będzie innych graczy, którzy często zło¶liwie zajmuj± nasze miejsce, kiedy tylko się oddalimy od komputera. Wywieszka na klamkę trzymać będzie z dala od Was przyjaciół oraz krewnych i zapewni Wam ¶więty spokój - aby móc lepiej rozkoszować się grami. Kiedy za¶ ci pierwsi i/lub ci drudzy zignoruj± te bariery, pozostaje jeszcze jedna możliwo¶ć - należy okazać im nasz Certyfikat Nałogowego Gracza. Efekt murowany. Powala największych twardzieli.
<---- Zobacz co było na odwrocie Techtoorkowego Niezbędnika Gracza (kliknij żeby powiększyć).Wymiary Techtoorkowego Niezbędnika Gracza: 21,5x30,5 cm (był trochę większy niż czasopismo).

Secret area na okładce numeru 12/02

Okładka numeru 12/02 miała z prawej strony skrzydełko o szeroko¶ci 6,5 cm, które po zamknięciu stanowiło czę¶ć okładki, a po otwarciu odsłaniało szeroki na 12,5 cm obszar "Secret area". Niżej s± skany okładki ze skrzydełkiem zamkniętym i otwartym. Zobacz --> powiększony obszar Secret area.


skrzydełko zamknięte

skrzydełko otwarte

Okładki

1992


Numer zerowy

1993


1/93
styczeń

2/93
luty

3-4/93
marzec-kwiecień


5-6/93
maj-czerwiec

7-8/93
lipiec-sierpień 1993

9-10
IX-X 1993

11-12
XI-XII 1993

1994


1/94

2/94

3/94

4/94

5/94

6/94
 

7-8/94

9/94

10/94

11/94

12/94

1995


1/95

2/95

3/95

4/95

5/95

6/95
 

7/95

8/95

9/95

10/95

11/95

12/95

1996


1/96

2/96

3-4/96

5/96

6/96
 

7/96

8/96

9/96

10/96

11/96

12/96

1997


1/97 (49)

2/97 (50)

3/97 (51)

4/97 (52)

5/97 (53)

6/97 (54)
 

7/97

8/97 (56)

9/97 (57)

10/97 (58)

11/97 (59)

12/97 (60)

1998


1/98 (61)

2/98 (62)

3/98 (63)

4/98 (64)

5/98 (65)

6/98 (66)
 

7/98 (67)

8/98 (68)

9/98 (69)

10/98 (70)

11/98 (71)

12/98 (72)

1999


1/99 (73)

2/99 (74)

2/99 (74) CD

3/99 (75)
Brak
okładki
3/99 (75) CD
 

4/99 (76)
Brak
okładki
4/99 (76) CD

5/99 (77)

5/99 (77) CD

6/99 (78)

6/99 (78) CD
 

7/99 (79)

7/99 (79) CD

8/99 (80)
Brak
okładki
8/99 (80) CD

9/99 (81)
Brak
okładki
9/99 (81) CD
 

10/99 (82)

10/99 (82) CD

11/99 (83)

11/99 (83) CD

12/99 (84)

12/99 (84) CD

2000


1/00 (85)

1/00 (85) CD

2/00 (86)

2/00 (86) CD

3/00 (87)

3/00 (87) CD
 

4/00 (88)
Brak
okładki
4/00 (88) CD

5/00 (89)

5/00 (89) CD

6/00 (90)

6/00 (90) CD
 

7/00 (91)
Brak
okładki
7/00 (91) CD

8/00 (92)
Brak
okładki
8/00 (92) CD

9/00 (93)
Brak
okładki
9/00 (93) CD
 

10/00 (94)

11/00 (95)

12/00 (96)

2001


1/01 (97)

2/01 (98)

3/01 (99)

4/01 (100)

5/01 (101)

6/01 (102)
 

7/01 (103)

8/01 (104)

9/01 (105)

10/01 (106)

11/01 (107)

12/2001 (108)

2002


1/2002 (109)

2/2002 (110)

3/2002 (111)

4/2002 (112)

5/2002 (113)

6/2002 (114)
 

7/2002 (115)

8/2002 (116)

9/2002 (117)

10/2002 (118)

11/2002 (119)

12/2002 (120)

2003


1/2003

2/2003

3/2003


4/2003 (124)

5/03 (125)

6/03

7-8/03 (127-128)