Menu
   Secret Service, New S Service

Czasopismo ukazywało się w latach 1993-2001.

Pierwszy numer: nr 01 (1/93) kwiecień
Ostatni numer: nr 95 (12/2001) listopad.
Numer 96 (12/2001) grudzień, podobno gotowy do druku i wydrukowany w kilku egzemplarzach, nie trafił nigdy do kiosków.

Tytuł czasopisma:
Secret Service: od nru 1 (1/93) kwiecień do nru 67 (4/99) kwiecień
New S Service od nru 68 (5/99) maj do nru 85 (12/2000) grudzień
Secret Service: od nru 86 (1/2001) styczeń do ostatniego

Nry 86-91 ukazywały się w dwóch wersjach o odmiennych okładkach.

Archiwalny serwis fanów Secret Service: Sikretia

Skany: RetroReaders.

Obrazy płyt i skany okładek płyt: Biblioteka Shoonaya.

Internet Archive Wayback Machine: http://www.ssonline.com.pl/.

Okładki

1993

     
01 (1/93)
kwiecień

02 (2/93)
maj

03 (3/93)
czerwiec
 

04 (4/93)
lipiec-sierpień

05 (5/93)
wrzesień

06 (6/93)
październik

07 (7/93)
listopad

08 (8/93)
grudzień

1994


09 (1/94)
styczeń

10 (2/94)
luty

11 (3/94)
marzec

12 (4/94)
kwiecień

13 (5/94)
maj

14 (6/94)
czerwiec
 

15 (7-8/94)
lipiec-sierpień

16 (9/94)
wrzesień

17 (10/94)
październik

18 (11/94)
listopad

19 (12/94)
grudzień

1995


20 (1/95)
styczeń

21 (2/95)
luty

22 (3/95)
marzec

23 (4/95)
kwiecień

24 (5/95)
maj

25 (6/95)
czerwiec
 

26 (7-8/95)
lipiec-sierpień

27 (9/95)
wrzesień

28 (10/95)
październik

29 (11/95)
listopad

30 (12/95)
grudzień

1996


31 (1/96)
styczeń

32 (2/96)
luty

33 (3/96)
marzec

34 (4/96)
kwiecień

35 (5/96)
maj

36 (6/96)
czerwiec
 

37 (7-8/96)
lipiec-sierpień

38 (9/96)
wrzesień

39 (10/96)
październik

40 (11/96)
listopad

41 (12/96)
grudzień

1997


42 (1/97)
styczeń

43 (2/97)
luty

44 (3/97)
marzec

45 (4/97)
kwiecień

46 (5/97)
maj

47 (6/97)
czerwiec
 

48 (7-8/97)
lipiec-sierpień

49 (9/97)
wrzesień

50 (10/97)
październik

51 (11/97)
listopad

52 (12/97)
grudzień

1998


53 (1/98)
styczeń

54 (2/98)
luty

55 (3/98)
marzec

56 (4/98)
kwiecień

57 (5/98)
maj

58 (6/98)
czerwiec
 

59 (7-8/98)
lipiec-sierpień

60 (9/98)
wrzesień

61 (10/98)
październik

62 (11/98)
listopad

63 (12/98)
grudzień

1999


64 (1/99)
styczeń

65 (2/99)
luty

66 (3/99)
marzec

67 (4/99)
kwiecień

68 (5/99)
maj

69 (6/99)
czerwiec
 

70 (7-8/99)
lipiec-sierpień

71 (9/99)
wrzesień

72 (10/99)
październik

73 (11/99)
listopad

74 (12/99)
grudzień

2000


75 (1/2000)
styczeń

76 (2/2000)
luty

77 (3/2000)
marzec

78 (4/2000)
kwiecień

79 (5/2000)
maj

80 (6/2000)
czerwiec
 

81 (7-8/2000)
lipiec-sierpień

82 (9/2000)
wrzesień

83 (10/2000)
październik

84 (11/2000)
listopad

85 (12/2000)
grudzień

2001


86 (1/2001)
styczeń

86 (1/2001) CD
styczeń

87 (2/2001)
luty

87 (2/2001) CD
luty

88 (3/2001)
marzec

88 (3/2001) CD
marzec
 

89 (04/2001)
kwiecień

89 (4/2001) CD
kwiecień

90 (5/2001)
maj

90 (5/2001) CD
maj

91 (6/2001)
czerwiec
Brak
okładki
91 (6/2001) CD
czerwiec
 

92 (7-8/2001)
lipiec-sierpień

93 (9/2001)
wrzesień

94 (10/2001)
październik

95 (11/2001)
listopad
   

Numer 96, grudzień, (12/2001), podobno gotowy do druku i wydrukowany w kilku egzemplarzach,
nie trafił nigdy do kiosków. Spis treści numeru 96: http://sikretia.w.interia.pl/index1.html.


Numery specjalne


numer z grą
Alone in the Dark

numer z targów
Labirynt'96

Kompendium Wiedzy

Seria książek Kompendium Wiedzy, wydana przez redakcję Secret Service i firmowana nazwą miesięcznika, była syntezą dotychczasowych numerów czasopisma (od 1 do 68). Wydane później Kompendium Wiedzy 1 BIS było rozszerzonym, drugim wydaniem KW1.


KW 1
numery 01-32

KW 1 BIS
numery 01-32

KW 2
numery 33-42

KW 3
numery 43-52

KW 4
numery 53-68

Dyskietki i płyty CD

Pierwsza dyskietka dla prenumeratorów została dołączona do numeru 12/94. Kolejne dyskietki dla prenumeratorów zostały dołączone do numerów: 1, 2, 4, 10 i 11 z 1995 r., do numeru 12/95 została dołączona dla prenumeratorów płyta CD (inni czytelnicy mogli zakupić COVER CD bezpośrednio w redakcji lub zamówić listownie - cena 15 zł) i jeszcze jedna dyskietka została dołączona do numeru 3/96. Obrazki dyskietek i płyty widoczne są wyżej na miniaturkach okładek w lewym dolnym rogu. Na okładce numeru 4/95 widoczne są dwie dyskietki - ta druga była żartem primamprilisowym.

Od numeru 36 (6/96) systematycznie ukazywały się płyty Secret Service CD (jedna lub dwie), ale nie były dołączane do czasopisma - rozprowadzano je oddzielnie w prenumeracie lub w wyznaczonych punktach sprzedaży na terenie całego kraju w cenach detalicznych. Etykiety płyt widoczne są na okładkach od numeru 36 (6/96) do numeru 45 (4/97), potem zrezygnowano z umieszczania etykiety płyty na okładce, ale płyty ukazywały się nadal równolegle z czasopismem, aż do numeru 64 (1/99).

Wydawanie płyty wznowiono od numeru 86 (1/2001), ale teraz płyta była dołączana do czasopisma, a konkretnie oprócz wersji bez płyty ukazywała się różniąca się okładką wersja z płytą z dużymi zółtymi literami CD w prawym górnym rogu okładki. Ukazało się 6 takich numerów - ostatnim był numer 91 (6/2001). Secret Service CD dostępny był wyłącznie w prenumeracie i w wybranych punktach na terenie kraju - w dużych kioskach, salonikach prasowych i niektórych EMPiKach.

Niżej są wycinki ilustrujące przedmiotowe zagadnienie:z okładki numeru 19 (12/94)

z okładki numeru 30 (12/95)z Allegro

z Allegrowinieta Secret Service CD nr 86 (01/2001), widoczne duże litery CD
i cena 13 zł 99 gr, numer 86 bez CD kosztował 7 zł 90 gr

Obok - wycinek z felietonu Jacka "AloneMana" Marciniaka pt. Ostatnie spojrzenie na SS, opublikowanego w zinie SS-NG nr 6, styczeń 2003.

Niżej - fragment artykułu zatytułowanego "CDA - (his)STORY" z miesięcznika CD-Action nr 06/2004 dotyczący coverów Secret Service :


W 1996 TS w ogóle nie dawał CD, Gambler tylko od wielkiego dzwonu. SS, i owszem, wydawał (od czerwca '96) regularnie Cover CD - ale osobno. Tzn. był to sprzedawany oddzielnie CD + jakaś tam broszurka, dzięki czemu całość można było potraktować jako oddzielne czasopismo, a nie sprzedawany Cover CD (chodziło o niższe podatki). Za to "coś" redakcja życzyła sobie ... trzymajcie się - DWADZIEŚCIA złotych. Do dzisiaj nas zatyka, jak sobie przypomnimy tę cenę, szczególnie, gdy się pamięta, że przeciętne pismo o grach (bez CD) kosztowało wówczas 3,50 - 4,50 zł. A tu DWIE DYCHY za JEDEN CD z demami! (Niezły biznes...) "Jak kogoś stać na taki luksus jak CD-ROM, niech (nam) słono płaci - i tak nie ma specjalnego wyboru" - tak zapewne kalkulowała sobie tamta redakcja.