Menu
   PSM2

Nadtytuł: PLAYSTATION 2 MAGAZYN.

Wydawca: CGS Computer Graphics Studio, Warszawa.

Redaktor naczelny: Dariusz Kazik.

Pierwszy numer: nr 1/03.

Ostatni numer: ?, prawdopodobnie nr 10-11/03.

ISSN 1644-9797.

Index: 37539X.

Wstępniak z numeru 1/03Przykładowe okładki


Nr 1/03

Nr 2/03


Nr 8/03

Nr 9/03

Nr 10-11/03