Menu
   PC Shareware

Miesięcznik, od numeru 1/99 - dwumiesięcznik.

Ukazywał się w latach 1994 - 2000.

Pierwszy numer: 1/94.

Drugi numer: nr 1/95.

Ostatni numer: 04/2000.

 

 

Info

Wydawca: Silver Shark s.c., 53-602 Wrocław, ul. Tęczowa 25.

Adres redakcji:
w latach 1994 - 1999 w stopce brak adresu redakcji, prawdopodobnie adres był taki jak wydawcy,
od numeru 01/2000 - 51-667 Wrocław, ul. Dembowskiego 57/61.

Podtytuł:

od nru 1/94 do 6/95
- PIERWSZY W POLSCE MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY PROGRAMOM SHAREWARE I PD

nr 1/96
- PIERWSZY POLSKI MIESIĘCZNIK BEZ REKLAM POŚWIĘCONY PROGRAMOM SHAREWARE I PD

nr 2/96
- PIERWSZY POLSKI MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY PROGRAMOM SHAREWARE I PD

od nru 2/96 do grudniowego z 1996
- PIERWSZY W POLSCE MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY PROGRAMOM SHAREWARE I PD

od nru 1/97 do 04/2000
- PIERWSZY MAGAZYN W POLSCE POŚWIĘCONY PROGRAMOM SHAREWARE I PD

ISSN: 1232-938X.

Indeks: 331937, edycja CD - 336726.

Serwis redakcyjny był pod adresem http://www.silvershark.com.pl/pcs/index.htm

Redaktor naczelny:
od nru 1/94 do 8/96 - Jerzy Kucharz
od nru 9/96 do 06/99 - Jan Jankowski
od nru 01/2000 do 04/2000 - Mariusz Turowski.

  Obok - Mariusz Turowski z PC Format nr 1 z września 2000 r.
 
Dwie wersje numerów, dyskietki i cd-romy


Od numeru 1/94 do 10/96 (listopadowego) PC Shareware oferowany był w sprzedaży kioskowej z dyskietką. Pod koniec 1995 i w 1996 roku prenumeratorzy półroczni i dłużsi otrzymywali dodatkową dyskietkę, początkowo co 2 miesiące potem co miesiąc.
Pierwszym numerem, który ukazał się w dwóch wersjach, z CD-ROMem lub z dyskietką, był numer grudniowy z 1996 r., oznaczony błędnie na okładce jako nr 10/96 - powinno być 11/96. Od tego numeru dwie wersje ukazywały się w sprzedaży kioskowej co miesiąc do numeru 7-8/97.
Od numeru 9/97 PC Shareware dostępny był w sprzedaży kioskowej tylko z CD-ROMem. Redakcja nadal oferowała bieżące numery z dyskietką, ale trzeba je było specjalnie zamawiać, pojedynczo lub w prenumeracie. Dokładnie nie wiem, który numer jako ostatni był oferowany z dyskietką na zamówienie, ale ostatnim numerem z oferty numerów archiwalnych pod którego okładką zamieszczono spis zawartości dyskietki był numer 02/98. Niżej jest fragment oferty numerów archiwalnych z numeru 06/98 - kliknij, żeby obejrzeć całą ofertę.

 
Wstępniaki z ostatniego numeru PC Shareware i z pierwszego numeru PC Format

Niżej po lewej stronie jest miniaturka wstępniaka z PC Shareware nr 04/2000 (51), lipiec-sierpień 2000 (ostatni numer PC Shareware), a po prawej - miniaturka fragmentu wstępniaka z PC Format nr 1 z września 2000 (pierwszy numer PC Format). Kliknij w miniaturkę, żeby przeczytać cały wstępniak. We wstępniaku do numeru 04/2000 PC Shareware jest mowa o nowym czasopiśmie, które zastąpi PC Shareware. Tym czasopismem był PC Format. W swoim wstępniaku do pierwszego numeru PC Format, jego redaktor naczelny, Mariusz Turowski, który był ostatnim redaktorem naczelnym PC Shareware, powołuje się na czasopismo PC Shareware.

 
 
Okładki

Uwagi

1. Od października 1996 r. numer 1/94 w ofercie numerów archiwalnych został przenumerowany na numer 0/95, więc w obiegu wtórnym nr 1/94 może występować jako nr 1/94 lub 0/95. Niżej są 3 wycinki ilustrujące to zagadnienie.


wycinek z oferty
numerów archiwalnych
opublikowanej
w numerze 3/95

wycinek z oferty
numerów archiwalnych
opublikowanej
w numerze 9/96

wycinek
z aukcji na Allegro
 
 


2. Nr 4/95 (5) na okładce został omyłkowo opisany jako wrześniowy, powinno być: październik. Redakcja przeprosiła za pomyłkę w następnym numerze.

3. Numer grudniowy z 1996 r. został oznaczony na okładce jako nr 10/96 (18), powinno być: 11/96 (18).

1994


Nr 1/94
 

1995


Nr 1/95
 
 

Nr 2/95
lipiec/sierpień
 

Nr 3/95
wrzesień
 

Nr 4/95 (5)
wrzesień
[październik]

Nr 5/95 (6)
listopad
 

Nr 6/95 (7)
grudzień
 
 

1996


Nr 1/96 (8)
styczeń

Nr 2/96 (9)
luty

Nr 3/96 (10)
marzec

Nr 4/96 (11)
kwiecień

Nr 5/96 (12)
maj

Nr 6/96 (13)
czerwiec
 

Nr 7/96 (14)
lip.-sierp.
 
 

Nr 8/96 (15)
wrzesień
 
 

Nr 9/96 (16)
październik
 
 

Nr 10/96 (17)
listopad
 
 

Nr 10/96 (18)
[11/96 (18)]
grudzień 1996
edycja CD
Brak
okładki
Nr 10/96 (18)
[11/96 (18)]
grudzień 1996
 

1997


Nr 1/97 (19)
styczeń 1997
edycja CD

Nr 1/97 (19)
styczeń 1997
 
Brak
okładki
Nr 2/97 (20)
luty 1997
edycja CD
Brak
okładki
Nr 2/97 (20)
luty 1997
 
Brak
okładki
Nr 3/97 (21)
marzec 1997
edycja CD
Brak
okładki
Nr 3/97 (21)
marzec 1997
 
 

Nr 4/97 (22)
kwiecień 1997
edycja CD
Brak
okładki
Nr 4/97 (22)
kwiecień 1997
 
Brak
okładki
Nr 5/97 (23)
maj 1997
edycja CD

Nr 5/97 (23)
maj 1997
 
Brak
okładki
Nr 6/97 (24)
czerwiec 1997
edycja CD
Brak
okładki
Nr 6/97 (24)
czerwiec 1997
 
 

Nr 7-8/97(25-26)
lip-sierp. 1997
edycja CD
Brak
okładki
Nr 7-8/97(25-26)
lip-sierp. 1997
 

Nr 9/97 (27)
wrzesień 1997
 

Nr 10/97 (28)
paźdz. 1997
 
Brak
okładki
Nr 11/97 (29)
listopad 1997
 
Brak
okładki
Nr 12/97 (30)
grudzień 1997
 

1998

Brak
okładki
Nr 01/98 (31)
styczeń 1998
Brak
okładki
Nr 02/98 (32)
luty 1998
Brak
okładki
Nr 03/98 (33)
marzec 1998
Brak
okładki
Nr 04/99 (34)
kwiecień 1998

Nr 05/98 (35)
maj 1998
 

Nr 06/98 (36)
czerwiec 1998
Brak
okładki
Nr 7-8/98 (37)
lip-sier 1998
Brak
okładki
Nr 9/98 (38)
wrzesień 1998
Brak
okładki
Nr 10/98 (39)
paźdz. 1998

Nr 11/98 (40)
listopad 1998

Nr 12/98 (41)
grudzień 1998
 

1999


Nr 01/99 (42)
sty-luty 1999

Nr 02/99 (43)
marz-kwi. 1999

Nr 03/99 (44)
maj-czerw. 1999

Nr 04/99 (45)
lip-sier 1999

Nr 05/99 (46)
wrz.-paź. 1999

Nr 06/99 (47)
list-grudz. 1999
 

2000


Nr 01/2000 (48)
sty-luty 2000

Nr 02/2000 (49)
marz-kwi. 2000

Nr 03/2000 (50)
maj-czerw. 2000

Nr 04/2000 (51)
lip-sier 2000

Przykładowe etykietki z dyskietek dołączonych do czasopisma
 
 
 

Przykładowe CD-ROMy