Menu
   PC Magazine Po Polsku

Nadtytuł: Niezależny miesięcznik informatyczny.

Nr 0 - 1992 r.

Nr 1 - luty 1993 r.

Ostatni numer: Nr 12 (70), grudzień 1998.

 

 

 

Info

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN, 00-251 Warszawa ul. Miodowa 10.

Adres redakcji: taki jak wydawcy.

ISSN: 1230-4271.

Indeks: 32065X, od nru 1(59) z 1998 - 338214.

WWW:
nr 3/37 z 1996 - http://www.pol.pl/news._p/pcmag.htm
od nru 4(38) z 1996 - http://www.pol.pl/pcmagazine/
od nru 12(58) z 1997 - http://www.pcmagazine.pol.pl/.

Redaktor naczelny:
od nru 1 z 1993 do nru 5/27 z 1995 - Bogdan Miś
od nru 6/28 z 1995 do nru ostatniego - Jarosław Cichorski.
 
Wstępniak z numeru 1 z 1993 r. (kliknij żeby przeczytać cały wstępniak)
 
 
Spis numerów

Numer 0, bezpłatny, nie ma daty, ale prawdopodobnie ukazał się pod koniec 1992 r.
W 1996 r. ukazał się numer specjalny. Numeru tego nie miałem w ręku, ale informacje o tym numerze dostępne są w Internet Archive Wayback Machine.


199319941995
---Nr 1/11, styczeń 1994Nr 1/23, styczeń 1995
Nr 1, luty 1993Nr 2/12, luty 1994Nr 2/24, luty 1995
Nr 2, marzec 1993Nr 3/13, marzec 1994Nr 3/25, marzec 1995
Nr 3, kwiecień 1993Nr 4/14, kwiecień 1994Nr 4/26, kwiecień 1995
Nr 4, maj/czerwiec 1993Nr 5/15, maj 1994Nr 5/27, maj 1995
Nr 6/16, czerwiec 1994Nr 6/28, czerwiec 1995
Nr 5, lipiec 1993Nr 7/17, lipiec 1994Nr 7/29, lipiec 1995
Nr 6, sierpień 1993Nr 8/18, sierpień 1994Nr 8/30, sierpień 1995
Nr 7, wrzesień 1993Nr 9/19, wrzesień 1994Nr 9/31, wrzesień 1995
Nr 8, październik 1993Nr 10/20, październik 1994Nr 10/32, październik 1995
Nr 9, listopad 1993Nr 11/21, listopad 1994Nr 11/33, listopad 1995
Nr 10, grudzień 1993Nr 12/22, grudzień 1994Nr 12/34, grudzień 1995

199619971998
Nr 1/35, styczeń 1996Nr 1(47), styczeń 1997Nr 1(59), styczeń 1998
Nr 2/36, luty 1996Nr 2(48), luty 1997Nr 2(60), luty 1998
Nr 3/37, marzec 1996Nr 3(49), marzec 1997Nr 3(61), marzec 1998
Nr 4(38), kwiecień 1996Nr 4(50), kwiecień 1997Nr 4(62), kwiecień 1998
Nr 5(39), maj 1996Nr 5(51), maj 1997Nr 5(63), maj 1998
Nr 6(40), czerwiec 1996Nr 6(52), czerwiec 1997Nr 6(64), czerwiec 1998
Nr 7(41), lipiec 1996Nr 7(53), lipiec 1997Nr 7(65), lipiec 1998
Nr 8(42), sierpień 1996Nr 8(54), sierpień 1997Nr 8(66), sierpień 1998
Nr 9(43), wrzesień 1996Nr 9(55), wrzesień 1997Nr 9(67), wrzesień 1998
Nr 10(44), październik 1996Nr 10(56), październik 1997Nr 10(68), październik 1998
Nr 11(45), listopad 1996Nr 11(57), listopad 1997Nr 11(69), listopad 1998
Nr 12(46), grudzień 1996Nr 12(58), grudzień 1997Nr 12(70), grudzień 1998

Przykładowe okładki


Nr 1
luty 1993

Nr 3
kwiecień 1993

Nr 4
maj/czerwiec 1993

Nr 6
sierpień 1993


Nr 1/11
styczeń 1994

Nr 1/35
styczeń 1996

Nr 2/36
luty 1996

Nr specjalny
?


Nr 3/37
marzec 1996

Nr 4(38)
kwiecień 1996

Nr 5(39)
maj 1996

Nr 6(40)
czerwiec 1996


Nr 7(41)
lipiec 1996

Nr 7(53)
lipiec 1997

Nr 8 (54)
sierpień 1997

Nr 10 (68)
październik 1998

Dyskietki i CD-ROMy

W latach 1993-1995 czasopismo ukazywało się bez dodatków. Poczynając od numeru kwietniowego z 1996 r. wprowadzono prenumeratę numerów z dyskietką dołączaną do każdego numeru lub z CD-ROMem dołączanym do parzystych numerów miesięcznika. Numery z dyskietkami lub CD-ROMami dostępne były początkowo tylko w prenumeracie. CD-ROMy pochodziły z angielskiego wydania PC Magazine, jednak ze względu na kłopoty celne, począwszy od numeru 12 z 1996 r. dołączano CD-ROMy produkowane w Polsce, od tego numeru wersje z CD-ROMem dostępne były w sprzedaży kioskowej. Natomiast prenumeratorom oferowano do wyboru cztery wersje prenumeraty, tak jak to przedstawiono w poniższej tabelce pochodzącej z numeru 8 (54), sierpień 1997:W numerze 12 (58) z grudnia 1997 r. opublikowano nowe zasady obowiązujące w 1998 r.:
- CD-ROM będzie dołączany do każdego numeru
- likwiduje się prenumeratę numerów z dyskietką
- prenumeratorzy, którzy już opłacili prenumeratę na dotychczasowych warunkach mogą przejść na
  nowe warunki lub pozostać przy dotychczasowych warunkach do wygaśnięcia terminu prenumeraty
- pismo bez krążka dostępne będzie tylko w prenumeracie.
W poszczególnych numerach zamieszczano opisy zawartości dyskietek i CD-ROMów. Niżej jest pomniejszona strona 38 z numeru 8 (54), sierpień 1997. Kliknij żeby powiększyć.Niżej po lewej ekran startowy, a po prawej menu główne z płyty dołączonej do numeru 10 (68), październik 1998 (kliknij żeby powiększyć):
  

Komunikat pożegnalny pobrany z Internet Archive


Drodzy Czytelnicy!

Z przykrością informujemy Was, że Wydawca PC Magazine Po Polsku, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, podjął decyzję o zaprzestaniu wydawania naszego miesięcznika. W związku z tym numer grudniowy był ostatnim numerem PC Magazine Po Polsku wydanym przez tego wydawcę.

Nie mając innej możliwości, chcemy w tym miejscu podziękować naszym Czytelnikom za wierność i zaufanie, którym cieszyliśmy się u Was przez niemal sześć lat (okrągłe 70 numerów) wydawania pisma. Mamy nadzieję, że tytuł nie zniknie na dłużej z rynku i licencjodawca Ziff-Davis znajdzie innego wydawcę, a wtedy czy to nasz, czy odnowiony zespół redakcyjny powita Was znowu. Zaglądajcie w dalszym ciągu na naszą stronę WWW, gdzie mamy nadzieję podać wkrótce pomyślniejsze wiadomości.

Za wszystkie sprawy związane z prenumeratą i regulowaniem należności za przyjętą, a nie zrealizowaną prenumeratę, odpowiada Wydawca. Bezpłatna infolinia 0-800 20145 Działu Prenumeraty PWN.

Zespół Redakcji