Menu
   NEXT

Pierwszy numer: nr 1, październik 2007.

Ostatni numer: nr 8/2009 (23), sierpień 2009.

Magazyn ukazywał się z płytą DVD 8,5 GB (jednorazowo do numeru

1/2009 została dołączona płyta DVHD), od numeru 7/2009 bez płyty.

 

 

 

Info

Wydawca: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. k., 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1.

Adres redakcji: 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 61a.

ISSN: 1898-2271.

Indeks: 234451

Serwis redakcyjny: http://www.nextmag.pl/

Redaktor naczelny:
od nru 1 z 2007 do 6/2009 - Tomasz Zieliński
od nru 7/2009 do 8/2009 - Marek Konderski.

  Obok - Tomasz Zieliński z nru 1 z 2007 r.
Wikipedia: Tomasz Zieliński (redaktor).

Wycinek z serwisu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy pobrany 08.10.2009:

 
Okładki
 

2007


nr 1
październik 2007

nr 2
listopad 2007

nr 3
grudzień 2007
 

2008


nr 1/2008
styczeń 2008

nr 2/2008
luty 2008

nr 3/2008
marzec 2008

nr 4/2008 (7)
kwiecień 2008
 

nr 5/2008 (8)
maj 2008

nr 6/2008 (9)
czerwiec 2008

nr 7/2008 (10)
lipiec 2008

nr 8/2008 (11)
sierpień 2008
 

nr 9/2008 (12)
wrzesień 2008

nr 10/2008 (13)
październik 2008

nr 11/2008 (14)
listopad 2008

nr 12/2008 (15)
grudzień 2008
 

2009


nr 1/2009 (16)
styczeń 2009

nr 2/2009 (17)
luty 2009

nr 3/2009 (18)
marzec 2009

nr 4/2009 (19)
kwiecień 2009
 

nr 5/2009 (20)
maj 2009

nr 6/2009 (21)
czerwiec 2009

nr 7/2009 (22)
lipiec 2009

nr 8/2009 (23)
sierpień 2009
 
Płyty DVD