Menu
   net.gazeta

Pierwszy numer: nr 0/2000.

Ostatni numer: ?.

Ostatni numer znaleziony w bibliotece: nr 8, listopad 2001.

We wstępniaku do numeru 0/2000 redaktor naczelny określił pismo

jako poświęcone "sieci i temu wszystkiemu, co z nią w jakikolwiek

sposób związane".

 

Info

Wydawca:
od nru 0/2000 do 07, wrzesień paździenik 2001 - Przedsiębiorstwo "ABDO"
nr 8, listopad 2001 - ABDO - agencja reklamowo-wydawnicza.

Adres redakcji:
od nru 0/2000 do nru 06 - 61-737 Poznań, ul. 27 grudnia 7
od nru 07 do nru 8 - 61-864 Poznań, ul. Jeżycka 35

ISSN:
1898-2271.

Indeks:
234451

Serwis redakcyjny
był pod adresem http://www.netgazeta.pl/

Redaktor naczelny:
od nru 0/2000 do 03 - Michał Sawicki
od nru 04 do 07 - Edyta Müller
nr 8 - Tomasz Szlufik.
 
Spis numerów znalezionych w bibliotece

0/2000
01, luty 2001
02, kwiecień 2001
03, maj 2001
04, czerwiec 2001
05, lipiec 2001
06, sierpień 2001
07, wrzesień paźdz. 2001
nr 8, listopad 2001
 
Okładki
Na razie okładek brak