Menu
   MSCoder

Ukazywały się wydania: francuskie, hiszpańskie, niemieckie.

Nie było edycji polskiej.

Wydawca: Software-Wydawnictwo Sp. z o. o. w Warszawie.

 

 

 

 

Numery znalezione w bibliotece i adresy archiwalnych stron serwisu

Wydanie francuskie
nr 1/2006 (1), nr 1/2007 (2),

Wydanie niemieckie:
nr 6/2006 (1), nr 1/2007 (2), nr 2/2007 (3)

Wydanie hiszpańskie:
nr 1 [2006], nr 2 [2007], nr 3 [2007], nr 4 [2007].

Serwis archiwalny w Internet Archive Wayback Machine:
francuski --  http://www.mscoder.org/fr/mscoder.html,
hiszpański --  http://www.mscoder.org/es/mscoder.html,
niemiecki --  http://www.mscoder.org/de/mscoder.html.

Przykładowe okładki
 

ed. franc.
nr 1/2006

ed. franc.
nr 1/2007

ed. niem.
nr 1/2006

ed. niem.
nr 2/2007