Menu
   MRK Magazyn Rynku Komputerowego

W latach 1997-1998 ukazało się 14 numerów, w tym jeden podwójny.

Pierwszy numer: nr 1 - październik 1997

Ostatni numer: nr 12(14) - grudzień 1998.

 

 

 

 

Przykładowa okładka


#1
październik/1997

Wycinki z serwisu MRK pobrane z Internet Archive