Menu
   Mikrokomputery

Czasopismopodobny zeszyt wydany przez redakcję Kuriera

Szczecińskiego w Szczecinie w 1987 r.

W prawym dolnym rogu okładki widoczne logo Kuriera Szczecińskiego.

Skany: RetroReaders.

 

 

 

Okładka i fragment wstępniaka