Menu
   Mikroklan

W latach 1986 - 1988 ukazało się 19 numerów, w latach 1991-1992

po reaktywacji ukazały się 3 numery.

Wirtualna biblioteka czasopism IT: Mikroklan

Skany: RetroReaders.

 

 

 

Info

Podtytuł:
zeszyt 1 - na okładce brak podtytułu
od zeszytu 2 do nru 4'87 - vademecum techniki komputerowej
od nru 5(8) do 1/88(13)- Magazyn informatyczny HT
od nru 2/88(14) do 7/19'88- Magazyn informatyczny
w latach 1991-1992 - Magazyn informatyczny
w stopce od zeszytu 1 do nru 4'87 - Wprowadzenie w zagadnienia techniki komputerowej.

Wydawca:
w latach 1986-1988 - Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT - SIGMA w Warszawie,
w latach 1991 - 1992 - Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "RUBIKON",
50-208 Wrocław, ul. Kuźnicza 11/13.

Adres redakcji:
zeszyt 1 - 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16 p. 244,
od zeszytu 2 do nru 4'87 - 01-517 Warszawa, ul. Mickiewicza 18 m. 17,
od nru 5(8) do nru 4'88 (16)- 00-950 Warszawa, skrytka 1004, ul. Świętokrzyska 14a
od nru 5/17'88 do 7/19'88 - 50-104 Wrocław, ul. Łaciarska 4,
w latach 1991-1992 - 50-208 Wrocław, ul. Kuźnicza 11/13.

ISSN: 0860-1941.

Indeks: w latach 1986-1988 - brak, w latach 1991-1992 - 364835.

Redaktor naczelny:
od zeszytu 1 do zeszytu 3 - praca zbiorowa, opracował zespół redakcji miesięcznika Informatyka (w stopce wymienionych jest kilka nazwisk, ale nie wskazano redaktora naczelnego),
od nru 1'87 do 4'87- redaguje zespół miesięcznika Informatyka, red. naczelny Władysław Klepacz,
od nru 5(8) do 9(12)- redaguje zespół Horyzontów Techniki, red. naczelny Tadeusz Rathman,
od nru 1/88 (13) do 4'88 (16) - red. naczelny Andrzej J. Piotrowski,
od nru 5/17'88 do nru 7/19'88 - red. naczelny Józef Michalski.
w latach 1991-1992 - red. naczelny Andrzej Niemiec.
 
Okładki

1986


zeszyt 1

zeszyt 2

zeszyt 3

1987


1'87

2'87

3'87

4'87
 

5(8)
lipiec'87

6(9)
sierpień'87

7(10)
wrzesień'87

8(11)
październik'87

9(12)
list.-grudz.'87

1988


1/88 (13)
styczeń 1988

2/88 (14)
luty 1988

3/88 (15)
marzec 1988
 

4'88 (16)
kwiecień 1988

5/17'88
 

6/18'88
 

7/19'88
 

1991


1/91

1992


1/92

2/92

Wstępniaki


Fragment wstępniaka z pierwszego numeru (zeszyt 1 z 1986 r.)
kliknij żeby przeczytać cały wstępniakWstępniak z numeru 1/91

Spis treści 1986-1987 opublikowany w numerze 9(12) - kliknij żeby powiększyć