Menu
   Maszyny Matematyczne, Informatyka

Czasopismo ukazywało się w latach 1965-2000.

Tytuł czasopisma:

- Maszyny Matematyczne: 1965-1970

- Informatyka: 1971-2000.

Pierwszy nr: Maszyny Matematyczne nr 1 , listopad, grudzień 1965 r.

Ostatni nr: Informatyka nr 11/12, listopad-grudzień 2000 r.

Od numeru 1 ze stycznia 1997 r. w skład Informatyki wchodził Biuletyn PTI (Polskiego Towarzystwa Informatycznego).

Serwis Adama Ołtuska: Miesięcznik "Informatyka".

Przykładowa okładka


11/1996