Menu
   Magazyn Amiga

Inna spotykana pisownia tytułu: Amiga Magazyn.

Podtytuł: Miesięcznik fanów komputera Amiga.

Ukazywał się w latach 1992-1999.

Numer zerowy - nr 0/92, sierpień'92 - ukazał się jako wkładka
do numeru 7'92 miesięcznika Enter z lipca 1992 r.

Pierwszy numer - nr 1, wrzesień 1992.

Ostatni numer papierowy: nr 8, sierpień 1999.

W roku 2000 ukazały się jeszcze 3 numery w wersji elektronicznej na CD dla prenumeratorów.

Sekcje:
-- Linki
-- Info
-- Okładki
-- Magazyn Amiga CD i specjalne płyty CD
-- Dyskietki
-- Seria płyt MACD firmy Eureka.

Linki


Info

Wydawca:
od numeru 1/92 do 1/93: Wydawnictwo Lupus
od numeru 2/93 do 11/97: Grzegorz Eider/Lupus
od numeru 12/97 do 8/99: Marek Pampuch/Wydawnictwo MMM

Adres redakcji:
od numeru 1/92 do 11/97: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30
od numeru 12/97 do 4/98: 31-444 Kraków, ul.Śliczna 34
od numeru 5/98 do numeru 8/99: 31-553 Kraków, ul. Cystersów 15 p.40

Adres serwisu redakcyjnego:
od numeru 4/97 do 11/97 : http://www.lupus.waw.pl/amiga/
od numeru 12/97 do 4/98: http://www.union.org.pl/dominor/
od numeru 5/98 do 8/99: http://www. amiga.media.pl/

ISSN: 1230-1345, wersja CD: 1429-2017.

Indeks: 384933.

Redaktor naczelny:

 
Marek Pampuch
 
Początkowo p.o. redaktora naczelnego był Grzegorz Eider, a zastępcą redaktora naczelnego - Marek Pampuch. Od numeru 2/93 redaktorem naczelnym był Marek Pampuch. Zdjęcie obok pochodzi z numeru 8/99 (84), sierpień 1999.
Wywiad z Markiem Pampuchem z 23.11.2006.
Notki biograficzne: Wikipedia, Amipedia.
 
 
Okładki

1992


Nr 0/92
sierpień

Nr 1/92
wrzesień

Nr 2/92
październik

Nr 3/92
listopad

Nr 4/92
grudzień

1993


Nr 1/93 (5)
styczeń

Nr 2/93 (6)
luty

Nr 3/93 (7)
marzec

Nr 4/93 (8)
kwiecień

Nr 5/93 (9)
maj

Nr 6/93 (10)
czerwiec
 

Nr 7/93 (11)
lipiec
 
 

Nr 8/93 (12)
sierpień
 
 

Nr 9/93 (13)
wrzesień
 
 

Nr 10/93 (14)
wrzesień [!]
w stopce:
paźdz.'93

Nr 11/93 (15)
listopad
 
 

Nr 12/93 (16)
grudzień
 
 

1994


Nr 1/94 (17)
styczeń

Nr 2/94 (18)
luty

Nr 3/94 (19)
marzec

Nr 4/94 (20)
kwiecień

Nr 5/94 (21)
maj

Nr 6/94 (22)
czerwiec
 

Nr 7/94 (23)
lipiec

Nr 8/94 (24)
sierpień

Nr 9/94 (25)
wrzesień

Nr 10/94 (26)
październik

Nr 11/94 (27)
listopad

Nr 12/94 (27)[!]
grudzień
 

Nr specjalny
1994

1995


Nr 1/95 (29)
styczeń

Nr 2/95 (30)
luty

Nr 3/95 (31)
marzec

Nr 4/95 (32)
kwiecień

Nr 5/95 (33)
maj

Nr 6/95 (34)
czerwiec
 

Nr 7/95 (35)
lipiec

Nr 8/95 (36)
sierpień

Nr 9/95 (37)
wrzesień

Nr 10/95 (38)
październik

Nr 11/95 (39)
listopad

Nr 12/95 (40)
grudzień

1996


Nr 1/96 (41)
styczeń

Nr 2/96 (42)
luty

Nr 3/96 (43)
marzec

Nr 4/96 (44)
kwiecień

Nr 5/96 (45)
maj

Nr 6/96 (46)
czerwiec
 

Nr 7/96 (47)
lipiec

Nr 8/96 (48)
sierpień

Nr 9/96 (49)
wrzesień

Nr 10/96 (50)
październik

Nr 11/96 (51)
listopad

Nr 12/96 (52)
grudzień

1997


Nr 1/97 (53)
styczeń

Nr 2/97 (54)
luty

Nr 3/97 (55)
marzec

Nr 4/97 (56)
kwiecień

Nr 5/97 (57)
maj

Nr 6/97 (58)
czerwiec
 

Nr 7/97 (59)
lipiec

Nr 8/97 (60)
sierpień

Nr 9/97 (61)
wrzesień

Nr 10/97 (62)
październik

Nr 11/97 (63)
listopad

Nr 12/97 (64)
grudzień

1998


Nr 1/98 (65)
styczeń

Nr 2/98 (66)
luty
Brak
okładki
Nr 3/98 (67)
marzec

Nr 4/98 (68)
kwiecień

Nr 5/98 (69)
maj

Nr 6/98 (70)
czerwiec
 

Nr 7/98 (71)
lipiec

Nr 8/98 (72)
sierpień

Nr 9/98 (73)
wrzesień

Nr 10/98 (74)
październik

Nr 11/98 (75)
listopad

Nr 12/98 (76)
grudzień

1999


Nr 1/99 (77)
styczeń

Nr 2/99 (78)
luty

Nr 3/99 (79)
marzec

Nr 4/99 (80)
kwiecień
 

Nr 5/99 (81)
maj

Nr 6/99 (82)
czerwiec

Nr 7/99 (83)
lipiec

Nr 8/99 (84)
sierpień

Magazyn Amiga CD i specjalne płyty CD

Od numeru wrześniowego z 1997 r. część nakładu ukazywała się z płytą CD jako Magazyn Amiga CD, początkowo raz na kwartał, a od numeru majowego z 1998 r. co 2 miesiące. Ukazało się 11 takich numerów - do ostatniego z nich, lipcowego z 1999 r., dołączony był CD nr 11. Od numeru wrześniowego z 1999 r. Magazyn Amiga CD miał się ukazywać co miesiąc, ale numer wrześniowy już się nie ukazał. W roku 2000 kontynuowano wydawanie czasopisma dla prenumeratorów w wersji elektronicznej na CD - ukazały się 3 numery AMIGA CD: nr 13 z lutego 2000, nr 14 z marca 2000 i nr 15 z kwietnia 2000. Płyty zawierały gazetę w formacie HTML oraz dodatki w postaci oprogramowania shareware itp. Niżej jest kilka przykładowych okładek Magazynu Amiga CD. Numery 9/98, 11/98, 1/99 i 3/99 nie mają na okładkach żółtych liter CD, ale numery ISSN i cena wskazują, że są to wersje CD.

 

1/97
wrzesień


04/97
grudzień


3/98
marzec

02/98
maj

9/98
wrzesień
 

11/98
listopad

1/99
styczeń

3/99
marzec
 
We wstępniaku do numeru 12/98 redaktor naczelny poinformował, że będą również wydawane pojedyncze płyty CD typu "wydanie specjalne":


Ponieważ ostatnio nasiliła się liczba sygnałów domagających się zwiększenia częstotliwości kompaktów Magazynu Amiga (było nie było najtańszych amigowskich kompaktów na świecie, co wcale nie znaczy, że najgorszych) - po przemyśleniu sprawy - postanowiłem zrealizować Wasze postulaty. W związku z powyższym: W miesiącach, w których Magazyn Amiga pojawia się bez kompaktów - będzie można nabyć kompakty typu "wydanie specjalne". Jednakże w związku z nieuczciwością kolporterów - będą one rozprowadzane wyłącznie w prenumeracie lub na przedpłaty (szczegóły wewnątrz numeru).


Ukazały się następujące wydania specjalne CD (tzw. specjały):
MA Secjalny CD1 - Biblioteki ...... opisany w MA nr 1/99 str. 54 i 55
MA Secjalny CD2 - Ikony ..... opisany w MA nr 4/99 str. 58 i 59
MA Secjalny CD3 - Datatypes & Commodities ...... opisany w MA nr 6/99 str. 46 i 47
MA Secjalny CD4 - Linux ...... opisany w MA nr 8/99 str. 16.

Na eFUNZINe można obejrzeć Cover CD nr 10, maj 1999AMIGA CD 13, luty 2000 oraz kompakty specjalne nr 2, kwiecień 1999 i nr 3, czerwiec 1999.

Dyskietki

W numerze zerowym z 1992 r. redakcja obiecała, że "osoby, które dokonają wpłaty na prenumeratę przed 1 września, uzyskają dodatkowo 4 dyskietki z różnymi programami (po jednej w każdym kwartale prenumeraty)". Pierwszą dyskietkę z tej serii wysłano do tzw. wczesnych prenumeratorów w grudniu 1992 r., potem wysyłano następne. W późniejszym terminie te cztery dyskietki mogli również zamawiać inni zainteresowani na tych samych zasadach jak inne dyskietki. W marcu 1993 r. rozpoczęto rozprowadzanie, oznaczonych kolejnymi numerami (od numeru 1), dyskietek z serii "Magazyn Amiga shareware", jednak trzeba je było oddzielnie zamawiać i oddzielnie za nie płacić. W poszczególnych numerach MA publikowano opisy zawartości nowych dyskietek i zamieszczano tabelki ze spisem zawartości dotychczas wydanych dyskietek. Później z tabelek zrezygnowano. Niżej fragment artykułu Jarka Horodeckigo pt. "Amiga shareware" opublikowanego w MA nr 3/93, w którym opisana została zawartość pierwszej dyskietki z tej serii:


Od tego numeru rozpoczynamy dystrybucję programów shareware oraz Public Domain dla Amigi. Na początek przygotowaliśmy dziesięć dyskietek zawierających najnowsze wersje programów o różnej tematyce i przeznaczonych dla użytkowników dowolnej Amigi. Jedynie dwa z naszych dysków zawierają programy, które zostały napisane tylko dla systemu 2.0. Spis programów znajdujących się na pierwszych dziesięciu dyskach jest już podany w formie tabelki, natomiast w kolejnych numerach prezentować będziemy skrótowe opisy oferty zawartej na kolejnych dyskach.


Pod koniec 1995 roku Lupus zrezygnował z rozprowadzania dyskietek ze względu na nieopłacalność. Komunikat w tej sprawie ukazał się w MA nr 12/95 str. 69. Wkrótce potem wznowiono rozprowadzanie dyskietek z kolekcji Magazyn Amiga shareware - zajęła się tym firma Cherrysoft z Warszawy. Od lata 1997 rozprowadzaniem dyskietek MASH (Magazyn Amiga Shareware House) zajmował się Maciej Plewa z Warszawy (stały współpracownik redakcji MA). Ostatnie opisy ukazały się w MA nr 12/98 - opisano tam zawartość dyskietek od numeru 126 do 132. Zamieszczono również tabelkę ze spisem zawartości dyskietek od numeru 117 do 126. Ukazało się także kilka dyskietek specjalnych. W ramach głównej serii wydawane były zestawy dwu i czterodyskietkowe o wspólnym numerze, ale oznaczone dodatkowo kolejną literą allfabetu. Niżej, po lewej stronie, jest fragment tabelki z numeru 3/96 ze spisem zawartości dyskietek (kliknij żeby obejrzeć całą tabelkę). W numerze 2/98 Maciej Plewa w artykule zatytułowanym "MASH setkę!", opisując kolejne dyskietki, zamieścił kilka zdań o historii MASH. Niżej, po prawej, skan tego fragmentu.

     

Seria płyt MACD firmy Eureka

W latach 1996 - 1999 firma Eureka z Wrześni wydała przy współpracy z Magazynem Amiga serię płyt MACD. W Magazynie Amiga zamieszczane były reklamy produktów oferowanych przez firmę Eureka, w tym również reklamy płyt z serii MACD. Pierwszy dysk z tej serii nosił tytul "magazyn Amiga CD-ROM", drugi "Magazyn Amiga CD 2", następne MACD3, MACD4 itd.

Cytat z serwisu eFUNZINe:


Seria MACD

Seria płytowa MACD powstała przy współpracy Magazynu Amiga i firmy Eureka. Zawartość opracowywana była pod kątem polskiego użytkownika, w każdym numerze starano się zamieścić także jakiś większy program lub wersję specjalną.

Najważniejsze pozycje na płytach:
 • MACD 1 - polskie czcionki, teksty z "Magazynu Amiga" 0/92-12/94, polskie programy itp.
 • MACD 2 - największy zbiór magazynów dyskowych, pełna wersja Linuxa
 • MACD 3 - Personal Paint 6.4 - pełna wersja z polskim menu, mnóstwo doskonałego oprogramowania
 • MACD 4 - gra "Zdrajca" i ok. 500 MB ciekawego oprogramowania
 • MACD 5 - wybrane artykuły z "Amigowca" i "MA", programy, moduły, grafika, gry
 • MACD 6 - Turbo Print 5 light, gry "Bolo Mrówkojad" i "Hydacorn"
 • MACD 7 - "Teenagent" - wersja CD, Turbo Calc v3.5PL
 • MACD 8 - program edukacyjny "Nauka Jazdy", gra "Prawo Krwi"
 • MACD 9 - 55 licencjonowanych gier, 1000 gier shareware
 • MACD 10 - "Dzieje Polski" - cz.1, 15 oryginalnych gier
 • MACD 11 - "Dzieje Polski" - cz.2, Directory Opus 5

Niżej są dwa przykładowe wycinki z reklamami płyt MACD (proporcje między obu wycinkami nie są zachowane). Lewy wycinek pochodzi z MA nr 11/96, a prawy z MA nr 6/98.