Menu
   Listing

Biuletyn Pracowni Informatyki Akademii Rolniczo-Technicznej

w Olsztynie

 

 

 

 

 

Przykładowa okładka i spis znalezionych numerów


Nr 1 z 1989 r.
  W bibliotece znalazłem 5 numerów:

Nr 1, 1989 r.
Nr 2, 1989 r.
Nr 3, 1990 r.
Nr 4, 1991 r.
Nr 5, 1992 r.