Menu
   Linux w Szkole

Kwartalnik - wydzielił się z czasopisma Linux+ Extra!

Numer zerowy: Linux+ Extra nr 27 - Linux w Szkole.

Pierwszy numer: Nr 1, wrzesień 2003.

Ostatni numer: Nr 4/2004 (5).

Wydawca: Software-Wydawnictwo Sp. z o.o. w Warszawie.

Redaktorzy naczelni:
- Filip Dreger: nry 1 z 2003 r. - 3/2004 (4),
- Krzysztof Krawczyk: nr 4/2004 (5).

Internet Archive: serwis archiwalny.

Fragment wstępniaka z numeru 1, wrzesień 2003

Wyszło tak, że ten - w istocie drugi - numer Linuksa w Szkole opisany jest na okładce jako pierwszy. W związku z tym nasz pierwszy numer stał się automatycznie numerem zerowym. Tę niespodziewaną drugą młodość zawdzięczamy uzyskaniu własnych numerów ISSN. Od teraz Linux w Szkole nie jest już związany z pismem Linux+ Extra!, a stanowi byt całkiem samodzielny.

Okładki


Linux+ Extra nr 27
- Linux w szkole

Nr 1
Wrzesień 2003

Nr 1/2004 (2)
Wiosna 2004
 

Nr 2/2004 (3)
Lato 2004

Nr 3/2004 (4)
 

Nr 4/2004 (5)