Menu
   LinuxPlus, Linux+

Pierwszy numer: nr 1/97, styczeń 1997.

Ostatni numer papierowy: Numer 4 (154) kwiecień 2010.

Następne numery 5/2010 - 1/2011 ukazały się w pdfie.

Od nru 6/2001 zmiana pisowni tytułu z LinuxPlus na Linux+.

Wydawca: Software-Wydawnictwo Sp. z o. o. w Warszawie, od nru 7-8/2009 - Software Press Sp. z o.o. SK.

Serwis: Linux+

Internet Archive Wayback Machine:
http://www.linux.com.pl/, http://www.lpmagazine.org/

Ukazywały się również wydania obcojęzyczne:
angielskie, czeskie, francuskie, hiszpańskie, niemieckie, włoskie.

Edycja satelicka: Linux+ Extra

Różne wersje numerów
 
Od nru 1/97 do nru 2/2004 czasopismo ukazywało się w jednej wersji - z CD-ROMami, z tym że od nru 1/97 do nru 9/1998 dołączana była 1 płyta, a od nru 10/1998 - 2 płyty.

Numery 03/2004 i 04/2004 ukazały się w dwóch wersjach: z 2 płytami DVD lub z 2 płytami CD. Wersja DVD miała odrębną numerację ogólną, tzn. pierwszy numer z DVD miał numer 3/2004 (1), a odpowiadający mu numer z CD - 3/2004 (83).

Od nru 05/2004 do nru 02/2005 czasopismo ukazywało się w 3 wersjach: z 2 płytami DVD, z 2 płytami CD lub bez płyt.

Od nru 03/2005 do nru 10/2006 czasopismo ukazywało się w 2 wersjach: 2xDVD lub 2xCD.

Od nru 11/2006 do nru 4/2010 czasopismo ukazywało się w jednej wersji - DVD, od nru 12/2006 numeracja ogólna była liczona od początku ukazywania się czasopisma (kontynuacja numeracji wersji CD).
 
Okładki
 

1997

Brak
okładki
nr 1/97
styczeń 1997
Brak
okładki
nr 2/97
luty 1997
Brak
okładki
nr 3/97
marzec 1997
Brak
okładki
nr 4/97
kwiecień 1997
 
Brak
okładki
nr 5/97
maj 1997
Brak
okładki
nr 6/97
czerwiec 1997
Brak
okładki
nr 7/97
[brak daty]
Brak
okładki
nr 8/97
[brak daty]
Brak
okładki
nr 9/97
grudniowy
 

1998


nr 1/98
styczeń
Brak
okładki
nr 2/98
luty
Brak
okładki
nr 3/98
marzec
Brak
okładki
nr 4/98
kwiecień
Brak
okładki
nr 5/98
maj
 
Brak
okładki
nr 6/98
czerwiec
Brak
okładki
nr 7/98
lipiec
Brak
okładki
nr 8/98
sierpień
Brak
okładki
nr 9/98
październik
Brak
okładki
nr 10/98
listopad
Brak
okładki
nr 11/98
grudzień
 

1999


nr 1/99
styczeń

nr 2/99
luty

nr 3/99
marzec

nr 4/99
kwiecień
Brak
okładki
nr 5/99
maj

nr 6/99
czerwiec
 
Brak
okładki
nr 7/99
lipiec

nr 8/99
sierpień

nr 9/99
wrzesień
Brak
okładki
nr 10/99
październik

nr 11/99
listopad

nr 12/99
grudzień

2000


nr 1/2000
styczeń
 
 

nr 2/2000
luty
 
 

nr 3/2000 (35)
marzec
 
 

nr 4/2000 (36)
kwiecień
na okładce
błędnie: marzec
Brak
okładki
nr 5/2000 (37)
maj
 
 

nr 6/2000 (38)
czerwiec
 
 
 

nr 7/2000 (39)
lipiec

nr 8/2000 (40)
sierpień

nr 9/2000 (41)
wrzesień
Brak
okładki
nr 10/2000 (42)
październik

nr 11/2000 (43)
listopad
Brak
okładki
nr 12/2000 (44)
grudzień

2001


nr 1/2001 (45)
styczeń

nr 2/2001 (46)
luty

nr 3/2001 (47)
marzec

nr 4/2001 (48)
kwiecień

nr 5/2001 (49)
maj

nr 6/2001 (50)
czerwiec
 

nr 7/2001 (51)
lipiec

nr 8/2001 (52)
sierpień

nr 9/2001 (53)
wrzesień

nr 10/2001 (54)
październik

nr 11/2001 (55)
listopad

nr 12/2001 (56)
grudzień

2002


nr 1/2002 (57)
styczeń

nr 2/2002 (58)
luty

nr 3/2002 (59)
marzec

nr 4/2002 (60)
kwiecień

nr 5/2002 (61)
maj

nr 6/2002 (62)
czerwiec
 

nr 7/2002 (63)
lipiec

nr 8/2002 (64)
sierpień

nr 9/2002 (65)
wrzesień

nr 10/2002 (66)
październik

nr 11/2002 (67)
listopad

nr 12/2002 (68)
grudzień

2003


nr 01/2003 (69)
styczeń

nr 02/2003 (70)
luty

nr 03/2003 (71)
marzec

nr 04/2003 (72)
kwiecień

nr 05/2003 (73)
maj

nr 06/2003 (74)
czerwiec
 

nr 07/2003 (75)
lipiec

nr 08/2003 (76)
sierpień

nr 09/2003 (77)
wrzesień

nr 10/2003 (78)
paźdz.

nr 11/2003 (79)
listopad

nr 12/2003 (80)
grudzień

2004


nr 1/2004 (81)
stycz. 2004
 

nr 2/2004 (82)
luty 2004
 

nr 01 (01)
marzec 2004
DVD

nr 03 (83)
marzec 2004
CD

nr 02 (02)
kwiec. 2004
DVD

nr 04 (84)
kwiec. 2004
CD
 

nr 03 (03)
maj 2004
DVD

nr 05 (85)
maj 2004
CD

nr 05 (85)
maj 2004
bez płyty

nr 04 (04)
czerw. 2004
DVD

nr 06 (86)
czerw. 2004
CD

nr 06 (86)
czerw. 2004
bez płyty
 

nr 05 (05)
lipiec 2004
DVD

nr 07 (87)
lipiec 2004
CD

nr 07 (87)
lipiec 2004
bez płyty

nr 06 (06)
sierp. 2004
DVD

nr 08 (88)
sierp. 2004
CD

nr 08 (88)
sierp. 2004
bez płyty
 

nr 07 (07)
wrzes. 2004
DVD

nr 09 (89)
wrzes. 2004
CD

nr 09 (89)
wrzes. 2004
bez płyty

nr 08 (08)
paźdz. 2004
DVD

nr 10 (90)
paźdz. 2004
CD

nr 10 (90)
paźdz. 2004
bez płyty
 

nr 09 (09)
list. 2004
DVD

nr 11 (91)
list. 2004
CD

nr 11 (91)
list. 2004
bez płyty

nr 10 (10)
grudz. 2004
DVD

nr 12 (92)
grudz. 2004
CD

nr 12 (92)
grudz. 2004
bez płyty
 

2005


nr 1 (11)
stycz. 2005
DVD

nr 1 (93)
stycz. 2005
CD

nr 1 (93)
stycz. 2005
bez płyty

nr 2/2005
luty 2005
DVD (12)

nr 2 (94)
luty 2005
CD

nr 2 (94)
luty 2005
bez płyty
 

nr 3 (13)
marzec 2005
DVD

nr 03 (95)
marzec 2005
CD

nr 4 (14)
kwiec. 2005
DVD

nr 04 (96)
kwiec. 2005
CD
 

nr 5 (15)
maj 2005
DVD

nr 05 (97)
maj 2005
CD

nr 6 (16)
czerw. 2005
DVD

nr 6 (98)
czerw. 2005
CD
 

nr 07 (17)
lipiec 2005
DVD

nr 07 (99)
lipiec 2005
CD

nr 08 (18)
sierp. 2005
DVD

nr 08 (100)
sierp. 2005
CD

nr 09 (19)
wrzes. 2005
DVD

nr 09 (101)
wrzes. 2005
CD
 

nr 10 (20)
paźdz. 2005
DVD

nr 10 (102)
paźdz. 2005
CD

nr 11 (21)
list. 2005
DVD

nr 11 (103)
list. 2005
CD

nr 12 (22)
grudz. 2005
DVD

nr 12 (104)
grudz. 2005
CD

2006


nr 1 (23)
stycz. 2006
DVD

nr 1 (105)
stycz. 2006
CD

nr 2 (24)
luty 2006
DVD

nr 02 (106)
luty 2006
CD

nr 3 (25)
marzec 2006
DVD

nr 03 (107)
marzec 2006
CD
 

nr 4 (26)
kwiec. 2006
DVD

nr 04 (108)
kwiec. 2006
CD

nr 05 (27)
maj 2006
DVD

nr 05 (109)
maj 2006
CD

nr 06 (28)
czerw. 2006
DVD

nr 06 (110)
czerw. 2006
CD
 

nr 07 (29)
lipiec 2006
DVD

nr 07 (111)
lipiec 2006
CD

nr 08 (30)
sierp. 2006
DVD

nr 08 (112)
sierp. 2006
CD

nr 09 (31)
wrzes. 2006
DVD

nr 09 (113)
wrzes. 2006
CD
 

nr 10 (32)
paźdz. 2006
DVD

nr 10 (114)
paźdz. 2006
CD

nr 11 (33)
list. 2006
DVD

nr 12 (116)
grudz. 2006
DVD

2007


nr 1 (117)
stycz. 2007

nr 2 (118)
luty 2007

nr 3 (119)
marzec 2007

nr 4 (120)
kwiecień 2007

nr 5 (121)
maj 2007

nr 6 (122)
czerwiec 2007
 

nr 7 (123)
lipiec 2007

nr 8 (124)
sierpień 2007

nr 9 (125)
wrzesień 2007

nr 10 (126)
paźdz. 2007

nr 11 (127)
listopad 2007

nr 12 (128)
grudzień 2007

2008


nr 1 (129)
styczeń 2008

nr 2 (130)
luty 2008

nr 3 (131)
marzec 2008

nr 4 (132)
kwiecień 2008

nr 5 (133)
maj 2008

nr 6 (134)
czerwiec 2008
 

nr 7-8 (135) 2008
lipiec-sierpień 2008

nr 9 (136)
wrzesień 2008

nr 10 (137)
paźdz. 2008

nr 11 (138)
listopad 2008

nr 12 (139)
grudzień 2008

2009


nr 1 (140)
stycz. 2009

nr 2 (141)
luty 2009

nr 3 (142)
marzec 2009

nr 4 (143)
kwiec. 2009

nr 5 (144)
maj 2009

nr 6 (145)
czerw. 2009
 

nr 7-8 (146)
lipiec-sierpień 2009

nr 9 (147)
wrzesień 2009

nr 10 (148)
paźdz. 2009

nr 11 (149)
list. 2009

nr 12 (150)
grudz. 2009

2010


nr 1 (151)
styczeń 2010

nr 2 (152)
luty 2010

nr 3 (153)
marzec 2010

nr 4 (154)
kwiecień 2010


Numer 4 (154) kwiecień 2010 był ostatnim numerem papierowym, następne numery ukazały się w pdfie.

Okładki numerów od 5/2010 (155) do 1/2011 (163), które ukazały się w pdfie


5/2010 (155)
maj 2010

6/2010 (156)
 

7/2010 (157)
 

8/2010 (158)
 
 

9/2010 (159)

10/2010 (160)

11/2010 (161)

12/2010 (162)

1/2011 (163)