Menu
   Linux dla każdego

Dwutygodnik. Ukazały się 2 numery.

Trzeci numer z 1 grudnia 2001 r., przygotowany do druku, nie ukazał

się --> więcej o trzecim numerze.

Okładka trzeciego numeru została opublikowana na zewnętrznej

stronie tylnej okładki miesięcznika Linux+ numer 12/2001.

 

 

Okładka pierwszego numeru i informacje redakcyjne

 
nr 1
31 października 2001
Wydawnictwo: Software-Wydawnictwo Sp. z o.o.,
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 6 IIp.

Wydawca: Agnieszka Marchocka.

Redaktor naczelna: Ewa Lutomirska.

Internet Archive Wayback Machine: http://www.ldk.com.pl/

ISSN 1642-9699.

Index - brak.

Wycinek z archiwalnej strony serwisu redakcyjnego dostępnej w Internet Archive Wayback Machine