Menu
   Linux Developer's Journal

Czasopismo ukazywało się tylko w języku francuskim

w latach 2006-2008.

Nie było edycji polskiej.

Wydawca: Software-Wydawnictwo w Warszawie.

Internet Archive Wayback Machine: http://linuxdevjournal.com/.

ISSN 1896-6314

 

Okładki

Nr 1/2006 (1)

Nr 1/2007 (2)

Nr 2/2007 (3)

Nr 3/2007 (4)
Brak
okładki
Nr 1/2008 (5)