Menu
   LeftHand Updates

Pierwszy, a właściwie zerowy numer ukazał się jako
Software 2.0 Extra! nr 4.

Pierwszy (drugi) numer: Nr 1/2003 (01).

Ostatni numer: z 2006 r.

Wydawca: Software-Wydawnictwo Sp. z o.o. w Warszawie.

Redaktor naczelny:
- Jacek Sokulski: nr 1/2003 (01),
- pozostałe numery: ?.

Internet Archive: archiwalne strony serwisu.

Fragment wstępniaka z numeru 1/2003 (01)

Pismo, które macie w ręce jest perwszym numerem kwartalnika LeftHand Updates w całości poświęconego projektowi LeftHand, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji LeftHand Firma. (A dokładniej jest to drugi numer, pierwszy numer ukazał się jako Software 2.0 Extra! Nr 4.). W LeftHand Updates będzie można znaleźć artykuły opisujące aplikacje biznesowe z projektu LeftHand od strony użytkownika, administratora i programisty. W Software 2.0 Extra! (dostępnym na płycie CD w tym numerze) zostało dokładnie opisane użytkowanie aplikacji Firma, w tym numerze przyglądamy się bliżej projektowi LeftHand od strony programistycznej.

Okładki


Software 2.0 Extra! nr 4
LeftHand Firma
[luty 2003]

nr 1/2003 (01)
[maj 2003]
 

nr 1/2005
 
 

nr 1/2006