Menu
   ŁAMIGŁÓWKI I PROGRAMY KOMPUTEROWE

Pierwszy numer: ?.

Ostatni numer: ?.

Redaktor naczelny: Tadeusz Binek.

Adres redakcji: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 25/11.

Nr indeksu: 364592.

Wydawca: Zakład Usług Informatycznych >BETA< w Krakowie.

Skany: RetroReaders.

Fragment notki OD REDAKCJI z numeru 2 z 1992 r.Przykładowe okładki


Nr 2/91
 

Nr 2 (4)
10 lutego 1992

Nr 3 (5)
10 marca 1992

Nr 6-7/92 (7)
czerwiec - lipiec 1992 r.