Menu
   IT Security Magazine, E-Security Magazine

IT Security Magazine.

Podtytuł: Miesięcznik poświęcony ochronie systemów informatycznych, od nru 4 (44) z kwietnia 2003 r. - nadtytuł: Miesięcznik, podtytuł: Bezpieczeństwo handlu elektronicznego i systemów teleinformatycznych.

Numer sygnalny: nr 0 z 1999 r.

Pierwszy oficjalny numer: nr 1 (2), październik 1999 r.

Ostatni numer: ?.

Ostatni numer znaleziony w bibliotece: nr 8 (60) z 2004 r.

Wydawca: IT Security Magazine Sp. z o.o. w Warszawie.

Redakcja mieściła się w Warszawie..

E-Security Magazine.

Prawdopodobnie E-SM jest kontynuacją IT Security Magazine.

W bibliotece były 2 numery E-SM: 2/2005 i 3/2005. Oba numery miały nadtytuł: Miesięcznik i podtytuł: Bezpieczenstwo handlu elektronicznego i systemów teleinformatycznych.

Wydawca: Akademia Ochrony Informacji Sp. z o.o. w Warszawie.

Serwis E-SM był pod adresem: http://www.aoi.pl/esm.php.

Przykładowa okładka


Nr 3 (4), grudzień 1999