Menu
   InforMik - szkoła mikroelektroniki

Zeszyt ukazał się w cyklu Zeszytów Naukowych Uczniowskiego

Ruchu Naukowego i Kulturalnego - PRECEPTOR

Wiadomo tylko tyle ile napisał (rp) w Bajtku z 1986 r.

 

 

 

 

Wycinek z Bajtka nr 3-4/86 strona 29