Menu
   IBM Polska

Kwartalnik.

Pierwszy numer: Nr 1, 1993 r. wiosna.

Ostatni numer: ?.

Ostatni numer namierzony w bibliotece: Nr 10, 1995 r. jesień.

 

 

 

Przykładowa okładka i spis znalezionych numerów


Nr 1 z 1993 r.
Numery znalezione w bibliotece:

Nr 1, 1993 r. wiosna,
Nr 2, 1993 r. lato, jesień,
Nr 3 - brak w bibliotece,
Nr 4 - brak w bibliotece,
Nr 5, 1994 r. lato,
Nr 6, 1994 r. jesień,
Nr 7, 1994 r. zima,
Nr 8, 1995 r. wiosna,
Nr 9, 1995 r. lato,
Nr 10, 1995 r. jesień.