Menu
   Hakin9

Pierwszy numer: nr 01 (lipiec-sierpień) z 2003 r.

Ostatni numer papierowy: nr 5/2010 (59), następne numery

ukazały się tylko w pdfie. Jako ostatni ukazał się w pdfie nr 2/2011.

Kontunuacją Hakin9-pdf jest Securitymag-pdf: http://securitymag.pl/

Wydania satelickie: Hakin9 extra, Hakin9 StarterKit.

Ukazywały się również wydania obcojęzyczne: angielskie, czeskie,

francuskie, hiszpańskie, niemieckie i włoskie.

Nadal ukazuje się w pdfie edycja angielska i niemiecka.

Info

Początkowo (pierwsze dwa numery) czasopismo nosiło tytuł Haking, od numeru trzeciego nastąpiła zmiana tytułu na Hakin9. Redaktor prowadzący tak wyjaśnił tę zmianę w numerze 3 z 2003 r.:


Jeśli uważnie przyjrzeliście się naszej okładce być może zauważyliście drobną zmianę. Chodzi o nasz tytuł - dotąd był to Haking, od tego numeru Hakin9 z dziewiątką zamiast g na końcu Wiąże się to z ujednoliceniem tytułów wydań polskich i zagranicznych, poza tym (co chyba nawet ważniejsze) zmiana ta spowoduje, że nasz tytuł stanie się bardziej unikatowy, co ułatwi wyszukiwanie informacji o nas w Internecie.


Wydawca:
Software-Wydawnictwo Sp. z o. o.
nr 1 z 2003 - 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 6,
od nru 2 z 2003 - 00-190 Warszawa, ul. Lewartowskiego 6,
od nru 4 z 2005 - 01-067 Warszawa, ul. Piaskowa 3,
od nru 6 z 2006 - 02-682 Warszawa, ul. Bokserska 1,
Software Press Sp. z o.o. SK od nru 9 z 2009, 02-682 Warszawa, ul. Bokserska 1,

Redaktorzy naczelni/prowadzący:
redaktor prowadzący Piotr Sobolewski od nru 1 z 2003 do nru 1 z 2005
redaktor prowadzący Roman Polesek od nr 2 i 3 z 2005
product manager: Tomasz Nowak od nr 4 i 5 z 2005
redaktor naczelny Jarosław Szumski od nru 1 z 2006 do nru 5 z 2006
redaktor naczelna Sylwia Pogroszewska od nru 6 z 2006 do nru 5 z 2007
redaktor naczelna Martyna Żaczek od nru 6 z 2007 do nru 12 z 2007
redaktor naczelna Katarzyna Juszczyńska od nru 1 z 2008 do nru 11 z 2009
redaktor naczelna Katarzyna Dębek od nru 12 z 2009 do nru 5 z 2010
wydanie pdf:
redaktor naczelna Katarzyna Dębek od nru 6 z 2010 do nru 9 z 2010
redaktorzy: Joanna Pieniek i Adrian Gajewski nry 10 i 11 z 2010
redaktor prowadzący Adrian Gajewski od nru 12 z 2010 do nru 2 z 2011.

Serwis był pod adresem: http://hakin9.org/

ISSN 1731-7150. Indeks 382396.

Sekcja "O nas" pobrana z serwisu redakcyjnego 14.03.2011:


Hakin9 - okładki

2003


nr 01
lipiec-sierpień

nr 02
wrzesień-październik

nr 3/2003
 

2004


nr 1/2004 (4)

nr 2/2004 (5)

nr 3/2004 (6)

nr 4/2004 (7)

nr 5/2004 (8)

nr 6/2004 (9)

2005


nr 1/2005 (10)

nr 2/2005 (11)

nr 3/2005 (12)

nr 4/2005 (13)

nr 5/2005 (14)

2006


nr 1/2006 (15)

nr 2/2006 (16)

nr 3/2006 (17)

nr 4/2006 (18)

nr 5/2006 (19)

nr 6/2006 (20)

2007


nr 1/2007 (21)

nr 2/2007 (22)

nr 3/2007 (23)

nr 4/2007 (24)

nr 5/2007 (25)

nr 6/2007 (26)
 

nr 7/2007 (27)

nr 8/2007 (28)

nr 9/2007 (29)

nr 10/2007 (30)

nr 11/2007 (31)

nr 12/2007 (32)

2008


nr 1/2008 (33)

nr 2/2008 (34)

nr 3/2008 (35)

nr 4/2008 (36)

nr 5/2008 (37)

nr 6/2008 (38)
 

nr 7-8/2008 (39)

nr 9/2008 (40)

nr 10/2008 (41)

nr 11/2008 (42)

nr 12/2008 (43)

2009


nr 1/2009 (44)

nr 2/2009 (45)

nr 3/2009 (46)

nr 4/2009 (47)

nr 5/2009 (48)

nr 6/2009 (49)
 

nr 7-8/2009 (50)

nr 9/2009 (51)

nr 10/2009 (52)

nr 11/2009 (53)

nr 12/2009 (54)
 

2010


nr 1/2010 (55)

nr 2/2010 (56)

nr 3/2010 (57)

nr 4/2010 (58)

nr 5/2010 (59)


Hakin9 extra - okładki

 

nr 01/2009 (01)

nr 02/2009 (02)
 

Hakin9 StarterKit - okładka

2008


nr 1 (1)
 
Okładki numerów od 6/2010 (60) do 2/2011 (69), które ukazały się w pdfie


6/2010 (60)

7 (61)

8/2010 (63)

9/2010 (64)
 

10/2010 (65)

11/2010 (66)

12/2010 (67)

1/2011 (68)

2/2011 (69)