Menu
   Gry Komputerowe

Pierwszy numer: 1/93 (1).

Ostatni numer: 07-12/09, listopad/grudzień 2009.

Serwis: http://cgs.net.pl/GK/  i  http://www.cgs.com.pl/GK/.

Skany: RetroReaders.

 

 

 

Info

Wydawca: Computer Graphics Studio
04-202 Warszawa, ul. Marsa 6, od numeru 8/2005 - 04-212 Warszawa, ul Gorzelnicza 7.

Redaktor naczelny: Marek Suchocki.

Index:
- edycja zwykła bez CD z lat 1993-2001 i edycja zwykła CD z lat 2001-2009 = 324329
- edycja CD z lat 1996-2001 = 337137
- edycja DVD z lat 2000-2003 = 357863.

ISSN:
- edycja zwykła bez CD z lat 1993-2001 i edycja zwykła CD z lat 2001-2009 = 1230-9044
- edycja CD z lat 1996-2001 = 1427-633X
- edycja DVD z lat 2000-2003 = 1640-3126.

Archiwalne adresy serwisu redakcyjnego:
http://www.cgs.com.pl/gk.html
http://cgs.onyx.pl/gry/
http://www.grykomputerowe.pl/
http://cgs.net.pl/GK/
http://www.cgs.com.pl/GK/index.html

W 1999 r. z Grami Komputerowymi połączony został PC Gamer Po Polsku.

Różne wersje numerów i płyty

Początkowo, od numeru pierwszego do numeru 11/96, miesięcznik ukazywał się w jednej wersji - bez płyty. Pierwszym numerem, który ukazał się w dwóch wersjach, bez płyty i z płytą, był numer grudniowy z 1996. Wersje różniły się numeracją, wersja bez płyty miała numer 12/96, a wersja z CD - 1/96. Kolejne numery z CD, które ukazały się w 1997 r. również różniły się numeracją od wersji bez płyty, a mianowicie:
- jako drugi z CD ukazał się numer kwietniowy oznaczony jako 2/97, który był odpowiednikiem nru 4/97
  bez płyty i od tego numeru edycja CD ukazywała się co miesiąc,
- nr 3/97 CD był odpowiednikiem nru 5/97 bez płyty,
- nr 4/97 CD odpowiadał numerowi 6/97 bez CD.
Dotyczyło to numeracji na okładce, ponieważ w stopce edycja CD miała taki sam numer jak wersja bez CD. Poczynając od nru 7-8/97 (lipcowo-sierpniowego) numeracja obu wersji na okładce była taka sama. Obie wersje różniły się okładką (nieznacznie), numerem ISSN, indeksem, ceną oraz kodem kreskowym. W 2000 r. zaczęła ukazywać się raz na kwartał Edycja DVD. Pierwszy numer z płytą DVD oznaczony został jako nr 1/00 Edycja DVD i był odpowiednikiem numeru 6/00 (czerwcowego) edycji zwykłej lub CD. W I półroczu 2001 r. na numerze 2/01 zakończono wydawanie edycji bez płyty, ukazywała się co miesiąc edycja CD i co dwa miesiące edycja DVD. W II półroczu 2001 r. nastąpiła przerwa w ukazywaniu się czasopisma. Po przerwie w 2001 r. ukazały się numery 3/01 i 4/01 z płytami CD, jednak bez napisu Edycja CD, ponieważ wersja z płytą CD została teraz uznana za edycję zwykłą (dołączanie płyty CD było już standardem) i otrzymała indeks i ISSN dotychczasowej edycji zwykłej (bez CD). Niżej jest fragment wstępniaka z numeru 03/01:


Po nieco dłuższej przerwie „Gry Komputerowe” powracają na rynek. Jest to już jednak zupełnie inne pismo niż dotychczas. Standardowo każdy numer zawiera płytę CD stanowiącą nierozerwalną część pisma! Na każdym krążku znajdziecie pełną wersję gry po polsku plus wiele grywalnych dem i gier w wersji shareware, a to wszystko po nieprzyzwoicie niskiej cenie. Wprawdzie z tytułu zniknął dopisek „Edycja CD”, ale w dzisiejszych czasach coverCD w czasopismach komputerowych to normalka, po co więc o tym ciągle przypominać. Dopisek ten zachowamy sobie na przyszłość jeśli zajdzie konieczność umieszczenia w numerze dwóch lub więcej płyt, wtedy dla odróżnienia zaakcentujemy to przy tytule. Pozostaje jeszcze kwestia DVD, która to edycja będzie ukazywała się okazjonalnie i będzie odróżniała się dopiskiem „Edycja DVD”.


Napis Edycja zwykła pojawił się w stopce w 2003 r., w 2004 r. zniknął ze stopki, a na okładce pojawił się napis Edycja CD, po kilku numerach napis Edycja CD zniknął z okładki i pojawił się w stopce i tak już pozostało do ostatniego numeru. Dla uproszczenia edycję tę ukazującą się w latach 2001-2009 określiłem w poniższej tabelce jako edycję zwykłą CD (index i numer ISSN pozostał bez zmiany). W latach 2002-2004 ukazało się jeszcze kilka numerów edycji DVD (nieregularnie), natomiast edycja zwykła CD dwukrotnie ukazała się w dwóch wariantach, z których każdy zawierał na płycie inną grę, a mianowicie numer 11-12/2003 ukazał się jako Edycja Original War lub Edycja Jagged Alliance 2.5, a numer 6/2004 jako Edycja Casanova lub Edycja Restaurant Empire. W ostatnich latach czasopismo ukazywało się w cyklu dwumiesięcznym. Poniższa tabelka graficznie przedstawia omawiane zagadnienie. Znak zapytania przy numerze 5-6 DVD z 2001 r. oznacza, że nie mam pewności czy ten numer się ukazał.


Płyty CD dla prenumeratorów 1995/1996.

W 1995 r. zaplanowano akcję wysyłania prenumeratorom 12-numerowym płyty CD, pierwsza miała być wysłana we wrześniu 1995 r., ale ze względu na występujące trudności wysłano ją później. Bliższych szczegółów nie znam - wiem tylko tyle ile jest w poniższych wycinkach.
 

z nru 9/95 strona 41

z nru 10/95 strona 41
 wyżej: z nru 11/95 strona 4

po prawej: z nru 11/95 strona 41
 

z nru 12/95 strona 14
 

z nru 1/96 strona 4

z nru 2/96 strona 41

Okładki
 

1993


1/93 (1)
 

1994


1/94 (2)
 
 
 

[2/94 (3)]
błędnie
oznaczony
jako: 1/94 (2)

3/94 (4)
 
 
 

4/94 (5)
 
 
 

5/94 (6)
 
 
 
 

6-7/94 (7/8)

8-9/94 (8)

10/94 (9)
Brak
okładki
11/94 (10)

12/94 (11)
 

1995


1-2/95 (12)

3/95 (13)

4/95 (14)

5/95 (15)

6/95 (16)
 

7-8/95 (17)

9/95

10/95

11/95

12/95
 

1996


1/96 (22)

2/96 (23)

3/96 (24)

4/96 (25)

5-6/96 (26)
 

7-8/96 (27)
 

9-10/96 (28)
 

11/96 (29)
 

bez CD
12/96 (30)
Brak
okładki
Edycja CD
1/96
 

1997


1-2/97 (31)
styczeń-luty 1997

3/97 (32)
marzec 1997
 

bez CD
4/97 (33)
kwiecień 1997
Brak
okładki
Edycja CD
2/97
kwiecień 1997

bez CD
5/97 (34)
maj 1997
Brak
okładki
Edycja CD
3/97
maj 1997
 

bez CD
6/97 (35)
czerwiec 1997

Edycja CD
4/97
czerwiec 1997

bez CD
7-8/97 (36)
lipiec-sierpień 1997
Brak
okładki
Edycja CD
7-8/97
lipiec-sierpień 1997
 

bez CD
9/97 (37)
wrzesień 1997
Brak
okładki
Edycja CD
9/97
wrzesień 1997

bez CD
10/97 (39)
październik 1997

Edycja CD
10/97
październik 1997
 

bez CD
11/97 (40)
listopad 1997
Brak
okładki
Edycja CD
11/97
listopad 1997

bez CD
12/97 (41)
grudzień 1997
Brak
okładki
Edycja CD
12/97
grudzień 1997
 

1998


bez CD
1/98 (42)
styczeń 1998
Brak
okładki
Edycja CD
1/98
styczeń 1998

bez CD
2/98 (43)
luty 1998
Brak
okładki
Edycja CD
2/98
luty 1998

bez CD
3/98 (44)
marzec 1998
Brak
okładki
Edycja CD
3/98
marzec 1998
 

bez CD
4/98 (45)
kwiecień 1998
Brak
okładki
Edycja CD
4/98
kwiecień 1998
Brak
okładki
bez CD
5/98 (46)
maj 1998

Edycja CD
5/98
maj 1998

bez CD
6/98 (47)
czerwiec 1998
Brak
okładki
Edycja CD
6/98
czerwiec 1998
 

bez CD
7/98 (48)
lipiec 1998
Brak
okładki
Edycja CD
7/98
lipiec 1998

bez CD
8/98 (49)
sierpień 1998
Brak
okładki
Edycja CD
8/98
sierpień 1998

bez CD
9/98 (50)
wrzesień 1998
Brak
okładki
Edycja CD
9/98
wrzesień 1998
 

bez CD
10/98 (51)
paźdz. 1998
Brak
okładki
Edycja CD
10/98
paźdz. 1998

bez CD
11/98 (52)
listopad 1998
Brak
okładki
Edycja CD
11/98
listopad 1998

bez CD
12/98 (53)
grudzień 1998
Brak
okładki
Edycja CD
12/98
grudzień 1998
 

1999


bez CD
1/99 (54)
styczeń 1999
Brak
okładki
Edycja CD
1/99
styczeń 1999

bez CD
2/99 (55)
luty 1999
Brak
okładki
Edycja CD
2/99
luty 1999

bez CD
3/99(56)
marzec 1999
Brak
okładki
Edycja CD
3/99
marzec 1999
 

bez CD
4/99 (57)
kwiecień 1999
Brak
okładki
Edycja CD
4/99
kwiecień 1999

bez CD
5/99 (58)
maj 1999

Edycja CD
5/99
maj 1999

bez CD
6/99 (59)
czerwiec 1999
Brak
okładki
Edycja CD
6/99
czerwiec 1999
 

bez CD
7/99 (60)
lipiec 1999
Brak
okładki
Edycja CD
7/99
lipiec 1999

bez CD
8/99 (61)
sierpień 1999
Brak
okładki
Edycja CD
8/99
sierpień 1999

bez CD
9/99 (62)
wrzesień 1999
Brak
okładki
Edycja CD
9/99
wrzesień 1999
 

bez CD
10/99 (63)
paźdz. 1999

Edycja CD
10/99
paźdz. 1999

bez CD
11/99 (64)
listopad 1999
Brak
okładki
Edycja CD
11/99
listopad 1999

bez CD
12/99 (65)
grudzień 1999
Brak
okładki
Edycja CD
12/99
grudzień 1999
 

2000


bez CD
1/00 (66)
styczeń 2000

Edycja CD
1/00
styczeń 2000

bez CD
2/00 (67)
luty 2000
Brak
okładki
Edycja CD
2/00
luty 2000

bez CD
3/00 (68)
marzec 2000

Edycja CD
3/00
marzec 2000
 

bez CD
4/00 (69)
kwiecień 2000
Brak
okładki
Edycja CD
4/00
kwiecień 2000

bez CD
5/00 (70)
maj 2000

Edycja CD
5/00
maj 2000
 

bez CD
6/00 (71)
czerwiec 2000
Brak
okładki
Edycja CD
6/00
czerwiec 2000

Edycja DVD
1/00
czerwiec 2000
 

bez CD
7/00 (72)
lipiec 2000
Brak
okładki
Edycja CD
7/00
lipiec 2000

bez CD
8/00 (73)
sierpień 2000

Edycja CD
8/00
sierpień 2000
 

bez CD
9/00
wrzesień 2000

Edycja CD
9/00 (74)
wrzesień 2000
Brak
okładki
Edycja DVD
2/00
wrzesień 2000

bez CD
10/00 (75)
październik 2000

Edycja CD
10/00
październik 2000
 

bez CD
11/00 (76)
listopad 2000

Edycja CD
11/00
listopad 2000

Edycja DVD
3/00
listopad 2000

bez CD
12/00 (77)
grudzień 2000

Edycja CD
12/00 (77)
grudzień 2000
 

2001


bez CD
01/01 (78)
styczeń 2001

Edycja CD
01/01 (78)
styczeń 2001

Edycja DVD
1-2/01
sty/luty 2001

bez CD
02/01 (79)
luty 2001

Edycja CD
02/01
luty 2001
 

Edycja CD
03/01 (80)
marzec 2001

Edycja DVD
3-4/01
mar/kwie. 2001

Edycja CD
04/01 (81)
kwiecień 2001
Brak
okładki
Edycja CD
05/01 (82)
maj 2001
Brak
okładki
Edycja DVD
5-6/01
?? 2001
 
Brak
okładki
03/01
październik 2001

04/01
listopad/grudzień 2001
 

2002


1/2002
 

2-3/2002
 

4/2002
 

5/2002
 
Brak
okładki
6-7/2002
 
 

8/2002
 
Brak
okładki
9/2002
 
Brak
okładki
10-11/2002
 

10-11/2002
Edycja DVD
Brak
okładki
12/2002
 
 

2003

Brak
okładki
01/2003
 

01/2003
Edycja DVD

02/2003
 
Brak
okładki
03/2003
 
Brak
okładki
03/2003
Edycja DVD
 
Brak
okładki
04/2003
Brak
okładki
05/2003
Brak
okładki
06-07/2003

08/2003
 
Brak
okładki
09-10/2003
 
 

4/2003
(listopad)
Edycja DVD
Brak
okładki
11-12/2003
Edycja
Original War
Brak
okładki
11-12/2003
Edycja
Jagged Alliance 2.5

05/2003
(grudzień)
Edycja DVD
 

2004


1-2/2004
 
 

3-4/2004
 
 

5/2004
 
 
Brak
okładki
6/2004
Edycja
Casanova
Brak
okładki
6/2004
Edycja
Restaurant Empire
 

7-8/2004

9/2004

10-11/2004

12/2004
 

2005


01-02/2005

03-04/2005

05/2005

6-7/05
 

8/2005

9/2005

10-11/2005

12/2005
 

2006


1/2006
styczeń

2/2006
luty

3-4/2006
marzec-kwiec.
 

5-6/2006
maj-czerwiec

7-8/2006
lipiec-sierpień

9-10/2006
wrz.-paźdz.

11-12/2006
list.-grudz.
 

2007


1-2/2007
styczeń-luty

3-4/2007
marzec-kwiec.

5-6/2007
maj-czerwiec

7-8/2007
lipiec-sierpień

9-10/2007
wrz.-paźdz.

11/2007
listopad
 

2008


1-2/2008
styczeń-luty

3-4/2008
marzec-kwiec.

5-6/2008
maj-czerwiec
Brak
okładki
7-8/2008
lipiec-sierpień

9-10/2008
wrz.-paźdz.

11-12/2008
list.-grudz.
 

2009


01-02/09
styczeń-luty

03-04/09
marzec-kwiecień

05-06/09
maj-czerwiec

07-12/09
listopad/grudzień

Dodatki

Książeczki-poradniki dodawane w 2000 r.

W 2000 r. od numeru 2/00 do numeru 9/00 do Edycji CD i DVD dodawane były bezpłatne dodatki-poradniki w formie zeszycików spiętych zszywkami, o wymiarach 11,5 x 16,5 cm, liczące wraz z okładkami 68 stron. We wstępniakach do GK poradniki były nazywane książeczkami. Od numeru 10/00 zrezygnowano z dodatków, uzasadniając to dodaniem drugiej płyty CD zamiast dodatku oraz wydawaniem przez CGS nowego pisma PC Solution z solucjami, poradami i tipsami. Do pierwszego numeru PC Solution (nr 1/2000, czerwiec/lipiec) dołączono ten sam poradnik Tomb Raider, który był dołączony do numeru 2/00 CD Gier Komputerowych. Uwaga: poradników tych nie należy mylić z oficjalnymi poradnikami z serii Biblioteka Gier Komputerowych. W poniższej tabelce jest spis poradników.

Do nruTytuł
2/00 CDTomb Raider: The Last Revelation
3/00 CDFinal Fantasy VIII
4/00 CDPlanescape Torment PL
5/00 CDNox / The Sims
6/00 CD, 1/00 DVDTipsy od A do Z
7/00 CDThief II: The Metal Age
8/00 CDShogun Total War / Ground Control
9/00 CD, 2/00 DVDVampire / Starlancer


Przykładowe okładki poradników
 

do nru 2/00

do nru 08/00

do nru 09/00


Oficjalne poradniki z serii Biblioteka Gier Komputerowych dla prenumeratorów

Od 2002 r. prenumeratorzy 12-numerowi otrzymywali bezpłatnie jeden z oficjalnych poradników z serii Biblioteka Gier Komputerowych. Po przekształceniu miesięcznika w dwumiesięcznik, bezpłatny poradnik przysługiwał prenumeratorom 6-numerowym.


wycinek z numeru 02/2003


Instrukcja do gry Gorasul

Wraz z numerem 05/2003 czytelnicy otrzymali grę RPG "Gorasul" na 4 CD. Do zestawu dołączono instrukcję w formie odrębnej książeczki. Niżej jest fragment wstępniaka z numeru 05/2003.


Tym razem do każdego numeru „Gier Komputerowych” dołączone są cztery płyty CD ze znakomitą grą RPG zatytułowaną "Gorasul". To prawdziwa gratka dla miłośników wielkiej przygody. Mamy nadzieję, że umili Wam oczekiwania na upragnione wakacje. Tym razem instrukcja do gry nie jest wydrukowana na stronach redakcyjnych, jak to miało miejsce dotychczas, a przybrała formę odrębnej książeczki, którą również powinieneś otrzymać w zestawie. Mamy nadzieję, że ta nowa formuła przypadnie wam do gustu, bo jeśli tak, to na wakacje przygotujemy specjalnie dla Was kolejne, świetne gry, które umilą Wam kanikuły.


Pakiety

Od 1998 r. zainteresowanym oferowano pakiety zawierające po dwa lub trzy numery archiwalne z płytami. Po raz pierwszy ofertę taką opublikowano w numerze 8/98 na stronie 47. W ofercie były 3 zestawy, z których każdy składał się z 3 numerów z płytami CD i kosztował 9,99 zł:
- Zestaw 1 zawierał numery 2, 3 i 4/97
- Zestaw 2 - numery 7-8, 9 i 10/97
- Zestaw 3 - numery 11 i 12/97 oraz nr 1/98.
Później ukazywały się kolejne pakiety, ale nie wiem ile się tego ukazało. Niżej są okładki przykładowych pakietów z dwóch serii zatytułowanych: Special CD i Pakiet. Pakiety były foliowane i oprócz czasopism z płytami w ich skład wchodziła okładka w postaci jednostronnie zadrukowanego arkusza o formacie zbliżonym do A-4. Czasami w skład pakietu wchodził inny pakiet.
Przykładowe okładki z serii Special CD
ISSN 1642-0195, index 366250
 

Nr 1/04 [B]
zawierał GK: 8/03 i 04/03 DVD

Nr 3/2004
zawierał GK: 3-4/04 i 5/04

Nr 4/2005
zawierał GK: 3-4/05 i 5/05
 

Nr 2/2006
zawierał GK: 12/05 i 01/06

Nr 3/2006
zawierał GK: 2/06 i 3-4/06

Nr 3/2007
zawierał GK: 5-6/07 i 7-8/07
 

Nr 2/2008
zawierał GK: 1-2/08 i 3-4/08

Nr 1/09
zawierał GK: 9-10/08 i 11-12/08

Nr 2/2009
zawierał GK: 1-2/09 i 3-4/09
Przykładowe okładki z serii Pakiet
 

Nr 1/2006 · REEDYCJA
przenumerowany z 1/05 [B]
zawierał GK:
2-3/02, 8/03 i 4/03 DVD
ISSN 1730-573X , index: brak

Nr 1/06 [A]
zawierał GK: 3-4/04, 5/04 i 04/02
ISSN 1730-573X, index: brak
 
 
 

Nr 1/2010
zawierał GK: 11/07
oraz pakiet Special CD nr 3/2007
z numerami GK 5-6/07 i 7-8/07
ISSN 1230-9044 , index: brak

Nr 2/2010
zawierał GK 9-10/07
oraz pakiet Special CD nr 2/2008
z numerami GK 1-2/08 i 3-4/08
ISSN 1230-9044 , index: brak

Nr 3/2010
zawierał GK 8/05
oraz pakiet Special CD nr 4/2005
z numerami GK 3-4/05 i 5/05
ISSN 1230-9044 , index: brak
 

Nr 2/2011
zawierał pakiet Special CD 2/2009
z numerami GK 1-2/09 i 3-4/09
oraz GK nr 5-6/09
ISSN 1230-9044, index: brak
 

Nr 3/2011
zawierał GK: 11/07
oraz 9-10/2008 i 11-12/08
ISSN 1230-9044, index: brak