Menu
   GBmore

Pierwszy numer: nr 1, lipiec-sierpień 2003.

Ostatni numer papierowy: nr 4 z 2003 r.

Nr 5 ukazał się w wersji elektronicznej - strony tego numeru w pdfie można pobrać z Internet Archive (brak tam strony 8 i 9).

Internet Archive: archiwalne strony serwisu czasopisma.

Rozwinięcie nazwy GBmore:
"more than GameBoy", czyli "więcej niż GameBoy".

Wydawca: PK Ansoft z Legionowa.

Redaktor naczelnaAnna 'Anek' Gidyńska
redaktor naczelny GBmore

Zdjęcie pochodzi z GameBoy Magazynu
nr 7 (12/2002).

Anek była ostatnim redaktorem naczelnym
GameBoy Magazynu.
 

Okładki


Nr 1 z 2003 r.

Nr 2 z 2003 r.
 

Nr 3 z 2003 r.
Brak

okładki
Nr 4 z 2003 r.

Nr 5