Menu
   Gazeta Komputer

Dwutygodnik Gazeta Komputer był następcą dwutygodnika

Giełda Komputer.

Pierwszy numer: nr 1 z 15.04.1993.

Ostatni znaleziony numer: nr 3,4 z 3.06.1993.

 

 

 

Info

Podtytuł: Dwutygodnik użytkowników komputerów.

Wydawca: "EDAX" sp. z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Sienkiewicza 10.

Adres redakcji: 81-506 Gdynia, ul. Stryjska 24 pok. 115

ISSN: brak.

Indeks: 321826.

Redaktor naczelny: Katarzyna Lichońska

Numer 1 ma na okładce datę 15.04.1993 a wewnątrz numeru na dole poszczególnych stron podana jest data 15 marca 1993. Za prawidłową uznałem datę okładkową, ponieważ czasopismo było dwutygodnikiem, a następny numer ma datę 30.04.1993 zarówno na okładce jak i w środku.


wycinek z okładki

wycinek ze strony 4
 
Fragment wstępniaka z pierwszego numeru (kliknij żeby przeczytać cały wstępniak)Okładki


Nr 1
15.04.1993

Nr 2
30.04.1993

Nr 3,4
3.06.1993