Menu
   Gambler/Gambler CD

Ukazywał się w latach 1993-1999.

Pierwszy numer: Nr 0/93, grudzień 1993.

Ostatni numer: nr 12 (73), grudzień 1999.

Skany: RetroReaders.

 

 

 

Info

Wydawca:
Grzegorz Eider/Wydawnictwo LUPUS
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30.

Adres redakcji:
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30.

Podtytuł:
Miesięcznik elektronicznych szulerów.

ISSN:
Gambler: 1230-8676, Gambler CD: 1427-0307.

Indeks:
Gambler: 324418, Gambler CD: 321753.

Serwis redakcyjny:
od nru 2/97 do 3/97 - http://www.polbox.com/lupus/gambler/index.htm
od nru 4/97 do nru 2/98 - http://www.lupus.waw.pl/gambler
od nru 3/98 do nru 12/99 - http://www.gambler.com.pl.

Redaktor naczelny:
od nru 0/93 do 12/95 - p.o. Grzegorz Eider
od nru 1/96 do nru 9/96 - p.o. Wojciech Setlak
od nru 10/96 do nru 12/99 - Aleksy Uchański.

  Obok - Aleksy Uchański z numeru 11/98
 
Gambler i Gambler CD

Początkowo miesięcznik ukazywał się bez płyty CD. Pierwszym numerem, który ukazał się w dwóch wersjach, z płytą i bez płyty, był numer wrześniowy z 1996 r., czyli Gambler nr 9/96 (34) i Gambler CD nr 1/96 (1). Gambler CD ukazywał się początkowo jako kwartalnik. Drugim numerem Gamblera CD był numer 2/96 (2), grudzień 1996, a trzecim nr 3/97, marzec 1997. Od tego numeru Gambler CD ukazywał się jako miesięcznik równolegle z Gamblerem bez płyty. Obie wersje miały różny numer ISSN i indeks. Gambler (bez płyty) ukazywał się do numeru 7/98 (56), lipiec 1998, potem ukazywał się tylko Gambler CD z 2 płytami CD.

Fragment stopki z Gamblera CD nr 4/98:


W latach 1997 - 1998 Gambler CD miał dodatkowe półokładki, które częściowo zasłaniały okładkę właściwą (zajmowały trochę więcej niż połowę szerokości okładki). Do zewnętrznej strony przedniej półokładki przyklejano płytę CD, na wewnętrznej stronie przedniej półokładki był skrócony opis zawartości płyty (szczegółowy znajdował się wewnątrz numeru) i instrukcja obsługi płyty. Zewnętrzna strona tylnej półokładki była taka sama jak część zasłoniętej przez nią tylnej okładki właściwej, natomiast na wewnętrznej stronie tylnej półokładki były wydrukowane etykiety do pudełek na płytę CD. Półokładki można było łatwo oderwać więc w obiegu mogą być numery Gamblera CD zarówno z półokładkami jak i bez półokładek. Od numeru 8/98 zrezygnowano z półokładek, płyty były przyklejane do kartonowych półkartek znajdujących się wewnątrz numeru.

Półokładki i okładki z Gamblera CD nr 4/98 (płyta CD odklejona):
 

1

2

3

4
1 - widok na okładkę przednią z półokładką zamkniętą
2 - widok na okładkę przednią z półokładką otwartą
3 - widok na okładkę tylną z półokładką otwartą
4 - widok na okładkę tylną z półokładką zamkniętą

Numer 2 (63) z 1999 r. miał 2 okładki: zewnętrzną tworzyły dwie półokładki, a wewnętrzna była widoczna po otwarciu półokładek. Związane to było ze zmianą szaty graficznej miesięcznika. Dokonano wówczas także zmian w układzie pisma i powierzchni zajmowanej przez poszczególne działy. Zmiany zostały opisane przez redaktora naczelnego we wstępniaku zatytułowanym: Rewolucja!

Gambler CD nr 2 z 1999 r.


zamknięte półokładki tworzą zewnętrzną okładkę
w starej szacie graficznej

otwarte półokładki odsłaniają wewnetrzną okładkę
w nowej szacie graficznej

Płyty dołączone do ostatniego numeru Gamblera CD nr 12 z 1999 miały numery: CD 12/99|#36a i CD 12/99|#36b. Niżej jest ekran startowy z płyty CD 12/99|#36a.


Wycinki z serwisu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy
pobrane 02.09.2009
 

Nr 6/96

Numer 6/96 występuje w dwóch wersjach - z okładką na której podano błędny rok 95 zamiast 96 i z okładką poprawioną. Niżej są winiety z obu wersji.
 
Okładki

1993


Nr 0/93
grudzień 1993
 

1994


Nr 1/94 (2)
styczeń 1994

Nr 2/94 (3)
luty 1994

Nr 3/94 (4)
marzec 1994

Nr 4/94 (5)
kwiecień 1994

Nr 5/94 (6)
maj 1994

Nr 6/94 (7)
czerwiec 1994
 

Nr 7/94 (8)
lipiec 1994

Nr 8/94 (9)
sierpień 1994

Nr 9/94 (10)
wrzesień 1994

Nr 10/94 (11)
paźdz. 1994

Nr 11/94 (12)
listopad 1994

Nr 12/94 (13)
grudzień 1994
 

1995


Nr 1/95 (14)
styczeń 1995

Nr 2/95 (15)
luty 1995

Nr 3/95 (16)
marzec 1995

Nr 4/95 (17)
kwiecień 1995

Nr 5/95 (18)
maj 1995

Nr 6/95 (19)
czerwiec 1995
 

Nr 7/95 (20)
lipiec 1995

Nr 8/95 (21)
sierpień 1995

Nr 9/95 (22)
wrzesień 1995

Nr 10/95 (23)
paźdz. 1995

Nr 11/95 (24)
listopad 1995

Nr 12/95 (25)
grudzień 1995
 

1996


Gambler
Nr 1/96 (26)
styczeń 1996

Gambler
Nr 2/96 (27)
luty 1996

Gambler
Nr 3/96 (28)
marzec 1996
 

Gambler
Nr 4/96 (29)
kwiecień 1996
 

Gambler
Nr 5/96 (30)
maj 1996
 

Gambler
Nr 6/96 (31)
czerwiec 1996
błędny rok

Gambler
Nr 6/96 (31)
czerwiec 1996
rok poprawiony

Gambler
Nr 7/96 (32)
lipiec 1996
 

Gambler
Nr 8/96 (33)
sierpień 1996
 
 

Gambler
Nr 9/96 (34)
wrzesień 1996
Brak
okładki
Gambler CD
Nr 1/96 (1)
wrzesień 1996

Gambler
Nr 10/96 (35)
paźdz. 1996

Gambler
Nr 11/96 (36)
listopad 1996

Gambler
Nr 12/96 (37)
grudzień 1996
Brak
okładki
Gambler CD
Nr 2/96 (2)
grudzień 1996
 

1997


Gambler
Nr 1/97 (38)
styczeń 1997

Gambler
Nr 2/97 (39)
luty 1997

Gambler
Nr 3/97 (40)
marzec 1997

Gambler CD
Nr 3/97
marzec 1997
 

Gambler
Nr 4/97 (41)
kwiecień 1997

Gambler CD
Nr 4/97
kwiecień 1997

Gambler
Nr 5/97 (42)
maj 1997

Gambler CD
Nr 5/97
maj 1997

Gambler
Nr 6/97 (43)
czerwiec 1997

Gambler CD
Nr 6/97
czerwiec 1997
 

Gambler
Nr 7/97 (44)
lipiec 1997

Gambler CD
Nr 7/97
lipiec 1997

Gambler
Nr 8/97 (45)
sierpień 1997

Gambler CD
Nr 8/97
sierpień 1997

Gambler
Nr 9/97 (46)
wrzesień 1997

Gambler CD
Nr 9/97 (46)
wrzesień 1997
 

Gambler
Nr 10/97 (47)
paźdz. 1997

Gambler CD
Nr 10/97
paźdz. 1997
Brak
okładki
Gambler
Nr 11/97 (48)
listopad 1997

Gambler CD
Nr 11/97
listopad 1997

Gambler
Nr 12/97 (49)
grudzień 1997

Gambler CD
Nr 12/97
grudzień 1997
 

1998


Gambler
Nr 1/98 (50)
styczeń 1998

Gambler CD
Nr 1/98
styczeń 1998

Gambler
Nr 2/98 (51)
luty 1998

Gambler CD
Nr 2/98
luty 1998
 

Gambler
Nr 3/98 (52)
marzec 1998

Gambler CD
Nr 3/98
marzec 1998

Gambler
Nr 4/98 (53)
kwiecień 1998

Gambler CD
Nr 4/98
kwiecień 1998
 

Gambler
Nr 5/98 (54)
maj 1998

Gambler CD
Nr 5/98
maj 1998

Gambler
Nr 6/98 (55)
czerwiec 1998

Gambler CD
Nr 6/98
czerwiec 1998

Gambler
Nr 7/98 (56)
lipiec 1998

Gambler CD
Nr 7/98
lipiec 1998
 

Gambler CD
Nr 8 (57)
sierpień 1998

Gambler CD
Nr 9 (58)
wrzesień 1998

Gambler CD
Nr 10 (59)
paźdz. 1998

Gambler CD
Nr 11 (60)
listopad 1998

Gambler CD
Nr 12 (61)
grudzień 1998
 

1999


Gambler CD
Nr 1 (62)
styczeń 1999
 

Gambler CD
Nr 2 (63)
luty 1999
zewnętrzna

Gambler CD
Nr 2 (63)
luty 1999
wewnętrzna

Gambler CD
Nr 3 (64)
marzec 1999
 
 

Gambler CD
Nr 4 (65)
kwiecień 1999

Gambler CD
Nr 5 (66)
maj 1999

Gambler CD
Nr 6 (67)
czerwiec 1999

Gambler CD
Nr 7 (68)
lipiec 1999
 

Gambler CD
Nr 8 (69)
sierpień 1999

Gambler CD
Nr 9 (70)
wrzesień 1999

Gambler CD
Nr 10 (71)
paźdz. 1999

Gambler CD
Nr 11 (72)
listopad 1999

Gambler CD
Nr 12 (73)
grudzień 1999