Menu
   Flash & Flex Developer's Magazine

Wydawany tylko w jęz. angielskim.

Pierwszy numer papierowy: nr 1/2008.

Ostatni numer papierowy: nr 4/2009.

Ukazuje się nadal w pdfie.

Serwis: http://ffdmag.com/.

Wydawca: Software-Wydawnictwo Sp. z o.o., potem po zmianie

nazwy: Software Press Sp. z o.o. SK od nru 4 z 2009 r.

Okładki wydań papierowych

Nr 1/2008 (1)

Nr 2/2008 (2)

Nr 1/2009 (3)

Nr 2/2009 (4)

Nr 3/2009 (5)

Nr 4/2009 (6)
Okładki wydań w pdfie
2009

Nr 5/2009 (7)

Nr 6/2009 (8)
2010

Nr 1/2010 (9)

Nr 2/2010 (10)
 

Nr 3/2010 (11)

Nr 4/2011 (12)

Nr 5/2010 (13)

Nr 6/2010 (14)
 

Nr 7/2010 (15)
September

Nr 8/2010 (16)
September

Nr 9/2010 (17)
September

Nr 10/2010 (18)
December
2011

Nr 1/2011 (19)

Nr 2/2011 (20)

Nr 3/2011 (21)

Nr 4/2011 (22)
 

Nr 5/2011 (23)

Nr 6/2011 (24)

Nr 7/2011 (25)

Nr 8/2011 (26)
Kolejne okładki zostaną dorzucone później - na razie odsyłam do sewisu redakcyjnego
--> http://ffdmag.com/.