Przykładowe płyty Serwis cENTER

Etykiety pierwszych siedmiu płyt pochodzą z działu "Zaprenumeruj ENTERA" publikowanego w miesięczniku ENTER
lub z informacji zamieszczanych na standardowych płytach miesięcznika ENTER,
natomiast etykiety płyt #21, #22, #23, #24 i 1/2007 z oryginałów zeskanował vangis.