Menu
   Dotcom

Numery od 1 do 9 miały 2 podtytuły:
1) Nowy biznes · Nowe technologie · Nowi liderzy
2) Internet · Teleinformatyka · Media

Numer 10-11 miał 1 podtytuł:
Nowy biznes · Nowe technologie · Nowi liderzy

Numery od 12 do 14 miały 1 podtytuł:
Internet · Biznes · Technologia

Pierwszy numer: nr 1, paździermik 2000.

Ostatni numer: ?, prawdopodobnie nr 14 (11), listopad 2001 r.

Wydawca: Parkiet Spółka z o.o. w Warszawie.

Redakcja mieściła się w Warszawie.

Internet Archive: Wayback Machine: http://www.dcom.pl/.

Przykładowa okładka i spis numerów


Nr 1, październik 2000
- Nr 1, październik 2000
- Nr 2, listopad 2000
- Nr 3, grudzien 2000
- Nr 4, styczeń 2001
- Nr 5, luty 2001
- Nr 6, marzec 2001
- Nr 7, kwiecień 2001
- Nr 8, maj 2001
- Nr 9, czerwiec 2001
- Nr 10-11, lipiec-sierpień 2001
- Nr 12 (9), wrzesień 2001
- Nr 13 (10), październik 2001
- Nr 14 (11), listopad 2001

Do numeru 10-11 dołączony był
dodatek specjalny zatytułowany:
10 lat polskiego Internetu.