Menu
   Design Extra!

W latach 2003-2004 ukazało się 9 numerów.

Każdy numer poruszał inny temat np. Flash, Corel, Photoshop.

Kontynuacją zeszytów Design Extra! Photoshop jest czasopismo .psd.

Serwis redakcyjny był pod adresem: http://www.dsx.pl/.

Spis numerów:
2003 r.
Nr 01/2003 (01). Photoshop.
Nr 02/2003 (02). Fonty.
Nr 03. Corel.
Nr 04/2003. Flash.
Nr 05/2003. Photoshop.
Nr 06/2003. Corporate ID.
Nr 07/2003. Flash.
Nr 08/2003 (8). InDesign.
2004 r.
Nr 09 (2004). Film 3D.

Przykładowe okładki


Nr 01/2003 (01)
Photoshop

Nr 04/2003
Flash

Nr 05/2003
Photoshop
 

Nr 07/2003
Flash

Nr 08/2003 (8)
InDesign

Nr 09 (2004)
Film 3D