Menu
   DECforum, DIGITALforum

Kwartalnik zmieniał tytul:

- DECforum: R.1, nr 1, zima '92 - R.4, nr 14, wiosna 95.

- DIGITALforum: R.4, nr 15, lato 95 - R.7, nr 25, marzec 1998 .

 

 

 

 

Info

Pierwszy numer DECforum był numerem okazowym, został rozesłany bezpłatnie prenumeratorom PCkuriera, był też rozdawany na Międzynarodowych Targach Expo'92 odbywających się w styczniu 1992 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Następne numery dostępne były w prenumeracie rocznej, pojedyncze numery dostępne były na wystawach komputerowych ponadto numery archiwalne były dostępne w 1992 r. w Wydawnictwie Lupus, a w latach następnych w redakcji kwartalnika do wyczerpania nakładu.

Wydawca:
W 1992 r. współwydawcami byli:
Digital Equipment Polska, 00_608 Warszawa, al. Niepodległości 190, od numeru 4, jesień '92, zmiana adresu na 02-672 Warszawa, ul. Wołoska 18 (d. Komarowa)
oraz Wydawnictwo Lupus, 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30.
Niżej jest komunikat z numeru 5, zima 93, strona 4 o zakończniu współpracy w zakresie wspólnego wydawania DECforum:


Komunikat:
Digital oraz Wydawnictwo Lupus postanowiły zgodnie zakończyć współpracę w zakeresie wspólnego wydawania DECforum. Jednocześnie Digital i Lupus informują prenumeratorów DECforum o zachowaniu ważności prenumeraty oraz realizacji podjętych zobowiązań. Digital wyraża tutaj podziękowanie Lupusowi za wkład w opracowanie graficzne i redakcyjne 4 pierwszych numerów naszego kwartalnika. Digital jest też przekonany, że obie redakcje będą współpracować merytorycznie w zakresie informowania swoich Czytelników o najciekawszych ofertach Digitala oraz prezentowania dokonań informatyki. Digital życzy Lupusowi dalszych i znaczących sukcesów w popularyzacji systemów mikrokomputerowych.
Zespół Redakcyjny DECforum


Wydawcą następnych numerów był Digital Equipment Polska Sp. z o.o.,
02-672 Warszawa, ul. Wołoska 18 (d. Komarowa).

Więcej o firmie Digital Equipment Corporation można przeczytać w Wikipedii:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Digital_Equipment_Corporation.
Polski oddział Digitala zaczęto tworzyć w 1991 r., w styczniu 1992 r. został oficjalnie przekształcony w Digital Equipment Polska Sp. z o.o. W 1998 r. po przejęciu przez Compaqa firma Digital Equipment Corporation przestała istnieć.

Adres redakcji: taki jak Digital Equipment Polska.

ISSN: 0867-8782, od numeru 20: 1427-7166.

Redaktor naczelny i Rada Programowa:
od nru 1 z 1992 do 15 z 1995 - Jerzy Szyller
nry 16 i 17 - brak danych (nie miałem tych numerów w ręku)
od nru 18 z 1996 do 25 z 1998 w stopce zamiast redaktora naczelnego wymieniona jest ośmio a potem dziewięcioosobowa Rada Programowa.
 
Spis numerów znalezionych w bibliotece

  DECforum

Rok 1, nr 1, zima '92
Rok 1, nr 2, wiosna '92
Rok 1, nr 3, lato '92
Rok 1, nr 4, jesień '92

Rok 2, nr 5, zima 93
Rok 2, nr 6, wiosna 93
Rok 2, nr 7, lato 93
Rok 2, nr 8, jesień 93

Rok 3, nr 9, zima 94
Rok 3, nr 10 - brak w bibliotece
Rok 3, nr 11 - brak w bibliotece
Rok 3, nr 12, jesień 94

Rok 4, nr 13, zima 94 [w stopce: zima 95]
Rok 4, nr 14, wiosna 95
DIGITALforum

Rok 4, nr 15, lato 95
Rok 4, nr 16 - brak w bibliotece

Rok 5, nr 17 - brak w bibliotece
Rok 5, nr 18, wiosna 96
Rok 5, nr 19, lato 96
Rok 5, nr 20, jesień 96

Rok 6, nr 21 kwiecień 1997
Rok 6, nr 22 sierpień 1997
Rok 6, nr 23 wrzesień 1997
Rok 6, nr 24 grudzień 1997

Rok 7, nr 25, marzec 1998

Przykładowa okładka


Nr 1, zima '92

Wycinek z oferty Wydawnictwa LUPUS zamieszczonej w miesięczniku ENTER nr 9'92