Menu
   Challenge: Gamers Magazine

Ukazał się tylko jeden numer papierowy.

Wcześniej ukazały się dwa numery w pdfie pt. Gamers-Magazine.

Redaktor naczelny: Łukasz Alturian Puchalski.

Wydawca: Development Group, 05-220 Zielonka.

Nakład 5000 egz.

Serwis był pod adresem: http://gamers-magazine.pl/.

 

Okładka


Numer 1 (październik 2007)

Wstępniak z numeru 1