Menu
   CD-ROM Magazyn Multimedia

Podtytuł: Miesięcznik Komputerowy.

Od numeru 7-8/1995 nadtytuł: Pierwszy polski magazyn

komputerowy poświęcony w całości zagadnieniom CD.

Pierwszy numer: 1/94.

Ostatni numer: ?

Ostatni namierzony numer: 6-7/1996 (13).

Wydawca: CGS Computer Studio.

Okładki


Nr 1/94

Nr 1/95 (2)
 

Nr 2/95 (3)

Nr 3-4/95 (4)

Nr 5-6/1995 (5)
 

Nr 7-8/1995 (6)

Nr 9-10/1995 (7)

Nr 11-12/1995 (8)

Nr 1/1996 (9)
 

Nr 2/1996 (10)

Nr 3/1996 (11)

Nr 4-5/1996 (12)

Nr 6-7/1996 (13)