Menu
   Biuletyn PTI

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Pierwszy numer: Nr 1, październik 1982.

Ostatni numer: ?

Ostatni numer znaleziony w Internecie:

nr 1-2/217-218, styczeń-marzec 2006.

Serwis: Biuletyn PTI.

 

Fragment artykułu pt. 18. URODZINY, z nru 9(180), wrzesień 2000, autor: Zygmunt Mazur

W tym roku świętujemy osiemnaste urodziny naszego „Biuletynu PTI”. Pierwszy numer ukazał się 1 października 1982. Od tego momentu „Biuletyn” ukazywał się regularnie co miesiąc w objętości 4 stron formatu A4. Był drukowany w drukarni, miał nadany numer PL ISSN 0860-2158. Wcześniej ukazały się dwa sygnalne numery, wydane w formie powielaczowej do użytku wewnętrznego. Pod koniec lat 90-tych nakład osiągnął 1500 egzemplarzy miesięcznie. Otrzymywali go wszyscy prenumeratorzy.

Odsłona #1 (1982-1993): samodzielne czasopismo - spis numerów
Rok
wyd.
Numer Data Ilość
stron
I 1 październik 1982 4
I 2-3 list.-grudz. 1982 4
II 1-2 styczeń-luty 1983 4
II 3-4 marz.-kwiec. 1983 4
II 5-6 maj-czerwiec 1983 4
II 7-8 lipiec-sierpień 1983 4
II 9-10 wrzesień-paźdz. 1983 4
II 11-12 list.-grudzień 1983 4
III 1 styczeń 1984 4
III 2 luty 1984 8
III 3 marzec 1984 8
III 4 kwiecień 1984 8
III 5-6 maj-czerwiec 1984 8
III 7-8 lipiec-sierpień 1984 8
III 9-10 wrzesień-paźdz. 1984 8
III 11-12 listop.-grudzień 1984 8
IV 1-2 styczeń-luty 1985 8
IV 3-4 marzec-kwiecień 1985 8
IV 5-6 maj-czerwiec 1985 8
IV 7-8 lipiec-sierpień 1985 8
IV 9 wrzesień 1985 8
IV 10 październik 1985 8
IV 11 listopad 1985 8
IV 12 grudzień 1985 8
V 1-2 styczeń-luty 1986 8
V 3-4 marzec-kwiecień 1986 8
V 5-6 maj-czerwiec 1986 8
V 7 lipiec 1986 8
V 8 sierpień 1986 4
V 9 wrzesień 1986 4
V 10 październik 1986 4
V 11 listopad 1986 4
V 12 grudzień 1986 4
VI 1 styczeń 1987 4
VI 2 luty 1987 4
VI 3 marzec 1987 4
VI 4 kwiecień 1987 4
VI 5 maj 1987 6
VI 6 czerwiec 1987 4
VI 7-8 lipiec-sierpień 1987 8
VI 9 wrzesień 1987 4
VI 10 październik 1987 4
VI 11-12 list.-grudzień 1987 4
VII 1 styczeń 1988 4
VII 2-3 luty-marzec 1988 8
VII 4 kwiecień 1988 8
VII 5 maj 1988 4
Rok
wyd.
Numer Data Ilość
stron
VII 6 czerwiec 1988 4
VII 7 lipiec 1988 4
VII 8-9 sierpień-wrzesień 1988 4
VII 10 październik 1988 4
VII 11 listopad 1988 4
VII 12 grudzień 1988 4
VIII 1 styczeń 1989 4
VIII 2-3 luty-marzec 1989 4
VIII 4 kwiecień 1989 4
VIII 5 maj 1989 4
VIII 6 czerwiec 1989 4
VIII 7 lipiec 1989 4
VIII 8 sierpień 1989 4
VIII 9 wrzesień 1989 4
VIII 10-11 paźdz.-listopad 1989 4
VIII 12 grudzień 1989 4
IX 1 styczeń 1990 4
IX 2 luty 1990 4
IX 3 marzec 1990 4
IX 4 kwiecień 1990 4
IX 5 maj 1990 4
IX 6 czerwiec 1990 4
IX 7 lipiec 1990 4
IX 8 sierpień 1990 4
IX 9-10 wrzesień-paźdz. 1990 8
IX 11 listopad 1990 4
IX 12 grudzień 1990 4
X 1 styczeń 1991 4
X 2 luty 1991 4
X 3 marzec 1991 4
X 4 kwiecień 1991 4
X 5 maj 1991 4
X 6-7 czerwiec-lipiec 1991 4
X 8-9 sierpień-wrzesień 1991 4
X 10 paźdz. 1991 4
X 11 listopad 1991 4
XI 12 grudzień 1991 4
XI 1 styczeń 1992 4
XI 2 luty 1992 4
XI 3 marzec 1992 4
XI 4 kwiecień 1992 4
XI 5-6 maj-czerwiec 1992 4
XI 7-8 lipiec-sierpień 1992 4
XI 9-10 wrzesień-paźdz. 1992 4
XI 11-12 listopad-grudzień 1992 4
XII 1-2 styczeń-luty 1993 4
XII 3-4 marzec-kwiecień 1993 4
Fragment artykułu Zdzisława Szyjewskiego pt. "Od Prezesa" z numeru 1 (131), styczeń 1997

    Reaktywując wydawanie Biuletynu w nowej, zmienionej formie pragnę w pierwszym nowym numerze podzielić się swoimi uwagami o działalności Towarzystwa. Wydawany Biuletyn jest inny ale i Towarzystwo jest nieco odmienione i czasy, w których żyjemy są inne. Towarzystwo stara się nadążać za szybkim procesem zmian, modyfikując swoje formy działalności.
       Biuletyn PTI od początku istnienia Towarzystwa rejestrował najważniejsze fakty w życiu PTI, był forum wymiany myśli i poglądów członków. Kształt Biuletynu, jego forma i treści w nim zawarte odzwierciedlały siłę wewnętrzną i stan aktywności członków Towarzystwa. Biuletyn był pismem składającym się z kilku stron, bogato wypełnionych treścią lub czterema stroniczkami, z trudem zapełnionymi treścią przez Koleżankę Barbarę Osuchowską, długoletnią Redaktor Naszego Biuletynu. Trudne dla wszystkich lata 90-te, obok wielu pozytywnych zmian, przyniosły spadek aktywności towarzyskiej członków, co doprowadziło do zaniechania wydawania Biuletynu. Ostatnie numery Biuletynu pojawiły się wiosną 1993 roku.
     Pamięć o Biuletynie i chęć jego wydawania pozostały i w wyniku wielu prób zaowocowało to obecną jego wersją. Dzięki uprzejmości, zawsze nam życzliwej, redakcji Informatyki, możemy wydawać Biuletyn PTI w postaci wkładki do tego nastarszego i najbardziej profesjonalnego miesięcznika informatyków. Pozostaje nam tylko wypełniać go treścią. Nie chcemy zmieniać formuły Biuletynu, ma on pozostać wierną kroniką działalności bieżącej Towarzystwa, miejscem nieskrępowanej prezentacji poglądów członków PTI, forum wymiany myśli i doświadczeń. Nad stroną redakcyjną Biuletynu będzie czuwała nasza nowa Koleżanka Ewa Łukasik z Koła PTI w Poznaniu, które aktywnością swych członków podtrzymuje dobre tradycje innych regionalnych struktur PTI.

Odsłona #2 (1997-2000): w Informatyce - spis numerów
I n f o r m a t y k a B i u l e t y n    P T I
Rok
wyd.
Numer Data Rok
wyd.
Numer Data Ilość
stron
XXXIII 1/1997 styczeń XVI 1 (131) styczeń 1997 4
XXXIII 2/1997 luty XVI 2 (132) luty 1997 3
XXXIII 3/1997 marzec XVI 3 (132) marzec 1997 2
XXXIII 4/1997 kwiecień XVI 4 (133) kwiecień 1997 2
XXXIII 5/1997 maj XVI 5 (134) maj 1997 3
XXXIII 6/1997 czerwiec XVI 6 (135) czerwiec 1997 2
XXXIII 7/8/1997 lipiec-sierpień XVI 7 (136) lipiec, sierpień 1997 3
XXXIII 9/1997 wrzesień --- --- --- ---
XXXIII 10/1997 październik XVI 7 (136) październik 1997 4
XXXIII 11/1997 listopad XVI 8 (137) listopad 1997 4
XXXIII 12/1997 grudzień XVI 10 (139) grudzień 1997 2
XXXIV 1/1998 styczeń XVII 1(151) styczeń 1998 2
XXXIV 2/1998 luty XVII 12(152) luty 1998 3
XXXIV 3/1998 marzec XVII 3(152) marzec 1998 4
XXXIV 4/1998 kwiecień XVII 4(153) kwiecień 1998 2
XXXIV 5/1998 maj XVII 5(154) maj 1998 3
XXXIV 6/1998 czerwiec XVII 6(155) czerwiec 1998 2
XXXIV 7-8/1998 lipiec-sierpień XVII 7(156) lipiec-sierpień 1998 2
XXXIV 9/1998 wrzesień XVII 8(157) wrzesień 1998 3
XXXIV 10/1998 październik XVII 9(158) październik 1998 2
XXXIV 11/1998 listopad XVII 10(159) listopad 1998 3
XXXIV 12/1998 grudzień XVII 11(160) grudzień 1998 2
XXXV 1/1999 styczeń XVIII 1(161) styczeń 1999 2
XXXV 2/1999 luty XVIII 2(162) luty 1999 2
XXXV 3/1999 marzec XVIII 3(163) marzec 1999 2
XXXV 4/1999 kwiecień XVIII 4(164) kwiecień 1999 3
XXXV 5/1999 maj XVIII 5(165) maj 1999 3
XXXV 6/1999 czerwiec XVIII 6(166) czerwiec 1999 3
XXXV 7-8/1999 lipiec-sierpień XVIII 7(167) lipiec-sierpień 1999 3
XXXV 9/1999 wrzesień XVIII 8(168) wrzesień 1999 3
XXXV 10/1999 październik XVIII 9(169) październik 1999 1
XXXV 11/1999 listopad XVIII 10(170) listopad 1999 1
XXXV 12/1999 grudzień XVIII 11(171) grudzień 1999 1
XXXVI 1/2000 styczeń XIX 1(172) styczeń 2000 3
XXXVI 2/2000 luty XIX 2(173) luty 2000 4
XXXVI 3/2000 marzec XIX 3(174) marzec 2000 5
XXXVI 4/2000 kwiecień XIX 4(175) kwiecień 2000 6
XXXVI 5/2000 maj XIX 5(176) maj 2000 3
XXXVI 6/2000 czerwiec XIX 6(177) czerwiec 2000 3
XXXVI 7/8/2000 lipiec-sierpień XIX 7-8(178-179) lipiec-sierpień 2000 4
XXXVI 9/2000 wrzesień XIX 9(180) wrzesień 2000 5
XXXVI 10/2000 październik XIX 10(181) październik 2000 3
XXXVI 11/12/2000 listopad-grudzień XIX 11-12(182-183) listopad-grudzień 2000 4
Odsłona #3 (2001-2003): w Telenet forum - spis numerów
T e l e n e t    f o r u m B i u l e t y n    P T I
Rok
wyd.
Numer Data Rok
wyd.
Numer Data Ilość
stron
1 08/2001(7) wrzesień XX 01/184 wrzesień 2001 2
1 09/2001(8) październik XX 02/185 październik 2001 3
1 10/2001(9) listopad XX 03/186 listopad 2001 3
1 11/2001(10) grudzień XX 04/187 grudzień 2001 3
2 01/2002(11) styczeń XXI 04/188 styczeń 2002 3
2 02/2002(12) luty XXI 02/189 luty 2002 2
2 03/2002(13) marzec XXI 03/190 marzec 2002 4
2 04/2002(14) kwiecień XXI 04/191 kwiecień 2002 4
2 05/2002(15) maj XXI 05/192 maj 2002 4
2 06/2002(16) czerwiec XXI 06/193 czerwiec 2002 4
2 07/2002(17) lipiec XXI 07/194 lipiec 2002 4
2 08/2002(18) sierpień XXI 08/195 sierpień 2002 4
2 09/2002(19) wrzesień XXI 09/196 wrzesień 2002 4
2 10/2002(20) październik XXI 10/197 październik 2002 3
2 11/2002(21) listopad XXI 11/198 listopad 2002 3
2 12/2002(22) grudzień XXI 12/199 grudzień 2002 5
3 1/2003(23) styczeń XXII 1/200 styczeń 2003 4
3 2/2003(24) luty XXII 2/201 luty 2003 4
3 3/2003(25) marzec XXII 3/202 marzec 2003 4
3 4/2003(26) kwiecień XXII 4/203 kwiecień 2003 4
3 5/2003(27) maj XXII 5/204 maj 2003 4
3 6/2003(28) czerwiec XXII 6/205 czerwiec 2003 4
3 7-8/2003(29-30) lipiec-sierpień XXII 7-8/206-207 lipiec-sierpień 2003 6
Odsłona #4 (2004-2006): samodzielne czasopismo - spis numerów
Rok
wyd.
Numer Data Ilość
stron
XXIII 1-2/208-209 styczeń-luty 2004 10
XXIII 3-4/210-211 marzec-kwiecień 2004 8
XXIII 5-6/212-213 maj-czerwiec 2004 8
XXIII 7-8/214-215 lipiec-sierpień 2004 10
Rok
wyd.
Numer Data Ilość
stron
? ?/216 ? ?
XXV 1-2/217-218 styczeń-marzec 2006 16
       
       
Przykładowe okładki


nr 2-3
luty-marzec 1988

nr 1-2 (208-209)
styczeń-luty 2004