Menu
   .admin.netware

Wydawca: Lindner & Pelc Consult Polska w Warszawie.

Redakcja mieściła się w Warszawie.

We wstępniaku do pierwszego numeru redaktor naczelny określił

pismo jako miesięcznik dotyczący Novella.

 

 

 

Przykładowa okładka i spis znalezionych numerów


Nr 1 (1), czerwiec 2000
Numery znalezione w bibliotece:

Nr 1(1), czerwiec 2000
Nr 2(2), lipiec 2000
Nr 3(3), sierpień 2000
Nr 4(4), wrzesień 2000
Nr 5(5), październik 2000