Menu

   główna

   czasopisma

   dodane

   pominięte

   podziękowania

   artykuły

   linki

   Artykuły o czasopismach komputerowych

Linki do artykułów o czasopismach komputerowych

Linki umieszczane są w kolejności ich dodawania:

ostatnio dodany - najniżej.

 

 

 

 

Linki do artykułów o czasopismach komputerowych
01 Artykuł Władysława Kolasy pt. Polskie czasopisma komputerowe, opublikowany w miesięczniku Informatyka, w numerach 3, 4 i 5 z 1999 r.
02 Artykuł Marka Młynarskiego pt. Return, opublikowany w miesięczniku PC World Komputer nr 1/92, dotyczący miesięcznika Komputer, wydawanego w latach 1986-1990.
03 2 artykuły z Komputera nr 4 i 6 z 1990 r.: Marka Młynarskiego pt. Cztery lata "Komputera" i Krzysztofa Mateya pt. Komputerowa prasa.
04 Zapach papieru cz. I, Zapach papieru cz. II, Zapach papieru cz. III - artykuły Marka "Fulko de Lorche" Czajora w serwisie Gry Online.
05 Artykuł Piotra "Piotresa" Stasiaka pt. To będzie inny "Top Secret" w serwisie Gry Online.
06 Początek Prasy Komputerowej w Polsce i Początek Prasy Komputerowej w Polsce - kontynuacja - artykuły Łukasza 'Luc' Saneckiego i Piotra Pieńkowskiego w serwisie C64 Power.
07 "Top Secret" - legenda wciąż żywa - Rozmowa z Gawronem i Sir Haszakiem - artykuł Łukasza 'Luc' Saneckiego w serwisie C64 Power.
08 Historia polskiego rynku czasopism komputerowych na PC - artykuł Klechy z 27.01.2001 w serwisie Junior.
09 Rynek prasy komputerowej i Linux. Historia i współczesność - artykuł Arkadiusza Bednarczyka w serwisie linux.pl.
10 Kogo wychowują czasopisma dla miłośników gier komputerowych (pdf) - artykuł Wojciecha Kajtocha w Zeszytach Prasoznawczych nr 1-2 z 1998 r.
11 Najlepsze czasopismo - zamieszczone w zinie Amiga Minus nr 2 z czerwca 2001 r. wyniki sondażu na temat czasopism amigowych opracowane przez Sławomira Wilka.
12 Przegląd rynku: Prasa komputerowa - artykuł Tomasza Kamyka i Daniela Woubisheta z 2004 r. z serwisu Brief.pl.
13 Prasa komputerowa - artykuł Grzegorza Eidera opublikowany w czasopiśmie Polski Rynek Komputerowy w 1994 r.
14 Rynek prasy komputerowej w Polsce - przegląd. - fragment opracowania przygotowanego przez agencję Greit opublikowany w czasopiśmie Polski Rynek Komputerowy w 1995 r.
15 Gloria victis - o legendarnych pismach słów kilka - artykuł Grzegorza „Shffeyck” Konewko w serwisie GK - Gry Komputerowe [gry.o2.pl]
16 Wywiad z Marcinem "Borkiem" Borkowskim - wieloletnim współpracownikiem Spółdzielni Bajtek, w latach 1992-1996 redaktorem naczelnym magazynu Top Secret, opublikowany w serwisie Galu.info.
17 Zin No Operation nr 6 z 3 kwietnia 2007 (pdf spakowany do zipa 2,76 MB) - na stronie 17 jest artykuł Korodzika zatytułowany: Katalog Polskich Zamkniętych Pism Komputerowych.
18 Małopolska Biblioteka Cyfrowa: artykuł Władysława Kolasy pt. Polskie czasopisma komputerowe, opublikowany w miesięczniku Informatyka, w numerach 3, 4 i 5 z 1999 r. - to samo co w pozycji 01 tylko w kolorze i lepszej jakości: cz. 1, cz.2, cz. 3.
19 Artykuł Anny Wojewódzkiej z dnia 13.09.2001 pt. I znów nastał koniec..., z serii: Okiem gracza, opublikowany w serwisie CyberJoy w związku z upadkiem Reseta.
20 Przeżyjmy to jeszcze raz czyli tajna historia Świata Gier Komputerowych - artykuł opisujący historię stu numerów ŚGK, opublikowany w miesięczniku Świat Gier Komputerowych nr 4 z 2001 r.
--> patrz pozycja 34.
21 Artykuł Marka Władysława Kolasy pt. Prasa komputerowa w Polsce - historia i statystyka, opublikowany w Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Folia 2, Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia I (2001), strony 109 - 135.
22 Artykuł Marka Nahotko pt. Polskie czasopisma dotyczące mikrokomputerów - Przydatność dla bibliotekarzy, opublikowany w Poradniku Bibliotekarza, nr 1-2 z 1988 r, strony 24 - 27.
23 Artykuł Roberta Bronsona pt. Czasopisma o grach w obrazach historii opublikowany 3 października 2009 na blogu Retro - Kadabra --> patrz pozycja 30.
24 Artykuł pt. Gazeta firmowa - sposób na klienta opublikowany w TELEINFO nr 21/96.
25 Artykuł Tomasza "Zlotusa" Złotkowskiego pt. "Historia pism o grach komputerowych" opublikowany w magazynie internetowym "Na Wizji" nr 7 z marca 2006 r., kopia dostępna jest też w serwisie Mediaboss.pl.
26 Wywiad z Marcinem "Kaczorem" Baryłką , b. redaktorem czasopisma Top Secret, opublikowany w serwisie Atarionline.pl.
27 W zinie Playback nr 01-02/2010 (49-50) opublikowano artykuł Damiana 'Ethera' Kasperczyka pt. "Historia czasopism komputerowych" oraz artykuł Amadeusza 'ElMundo' Cyganka pt. "Internetowa emigracja - koniec komputerowej prasy nadchodzi?".
28 Adam Ołtusek: Czasopisma informatyczne Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej - praca magisterska.
29 Mateusz Glazer: Czasopisma o tematyce gier komputerowych.
30 Retrostrefa's Blog - Sentymentalia - artykuły Roberta Bronsona o czasopismach o grach.
31 Marcin Kosman - Top Secret: dwadzieścia lat później.
32 Tomasz Przyjemski - To się czytało: Moje w Top Secrecie początki.
33 Przemysław "DeusRex" Ciszek: Historia pism o grach komputerowych - cz. 1, cz. 2.
34 Artykuły o historii Świata Gier Komputerowych opublikowane w ŚGK.
35 Adammo: Historia czasopism konsolowych w Polsce.
36 Fulko de Lorche: Kultowe gazety - Bajtek 11/1986 - pierwsza puszka, Kultowe gazety - Bajtek 11/1986 - ostatnia puszka, Kultowe gazety - Top Secret 1/1990.
37 Mufa: Historia amigowej prasy komputerowej w Polsce.